Lotus förvärvar Rivners

Publicerad 5/12, 2016 kl. 17:04

Lotus Maskin & Transport AB blir ny ägare av Rivners AB och Rivners Sanering AB

Transport- och rivningsföretaget Lotus Maskin & Transport förvärvar Rivners AB och Rivners Sanering AB (”Rivners”) i en transaktion. Rivners är den äldsta aktören inom rivnings- och saneringssektorn i Stockholms- och Mälardalsregionen som idag omsätter över 100 miljoner kronor.

Lotus Maskin & Transport AB blir ny ägare av Rivners AB och Rivners Sanering AB

Transport- och rivningsföretaget Lotus Maskin & Transport förvärvar Rivners AB och Rivners Sanering AB (”Rivners”) i en transaktion. Rivners är den äldsta aktören inom rivnings- och saneringssektorn i Stockholms- och Mälardalsregionen som idag omsätter över 100 miljoner kronor. Koncernen blir därmed en av de ledande aktörerna i Sverige inom rivning, sanering och håltagning med drygt 200 medarbetare och en omsättning på över 370 Miljoner kr 2016.

Lotus Maskin och Transport AB äger Rivab i Göteborg AB sedan tidigare och är delägare i Svenska Demolerings Gruppen AB. Totalt beräknas koncernen komma att omsätta ca 500 miljoner kr under 2017 vilket gör Lotus Maskin & Transport AB till Sveriges största privatägda renodlade rivningskoncern.

”Tillsammans med Rivners är Lotus väl rustade för att fortsätta vår tillväxtresa och ta oss an ännu fler uppdrag. Förvärvet stärker och breddar vår position inom områdena selektiv rivning, sanering och håltagning. Vi kommer fortsätta driva företaget under varumärket Rivners AB. Jag är säker på att Rivners med sina expertkunskaper och marknadskännedom kommer att bidra med ett betydande mervärde för oss”, säger John Segerlund, delägare av Lotus Maskin & Transport.

”Vi har stor respekt och förtroende för Lotus och ser mycket positivt på den spännande resa vi kommer ha tillsammans med dem. Detta är en positiv lösning för såväl våra medarbetare som för bolagets framtida utveckling. Vi ser fram emot att växa verksamhetsmässigt och ta många nya rivningsprojekt”, kommenterar Kjell Sten, tidigare delägare och VD på Rivners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

John Segerlund     

Mob. 070-979 35 29

Kontor 08-530 343 45

  •  

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×