Ljusa tider för rivningsbranschen i Sverige

Publicerad 12/10, 2017 kl. 17:16

Sverige går på högvarv inom de flesta sektorer inklusive byggindustrin. Priserna på boende fortsätter att stiga vilket oroar många men så länge det är brist på bostäder lär inte någon bostadsbubbla vara i antågande. Behovet av nya bostäder är ett gynnsamt läge för våra rivningsentreprenörer, ett läge som ser ut att hålla i sig att döma av de rapporter vi fått från en rad företag med anledning av PDs årliga Rivningsspecial som kommer här.

Men först lite allmänna nyheter. Under de senaste åren har vi sett en hel del ägarförändringar i branschen vilket är en utveckling som fortsätter. Företaget Corvara har stärkt sin ställning inom rivningsbranschen först genom förvärvet att R.Å.D och Borrkompaniet och nu har man gått vidare genom att förvärva rivningsentreprenören Järfälla Rivexpress. Affären innebär att Corvara tar över samtliga maskiner, medarbetare och övriga inventarier. I och med förvärvet förstärker Corvara sin position inom rivning, sanering och håltagning i Stockholmsregionen. Järfälla Rivexpress har tio anställda och omsätter cirka 16 miljoner kronor.

“Vår vision är att vara det ledande rivbolaget i regionen. Vi ska vara våra kunders förstahandsval genom att leverera de mest miljövänliga och effektiva tjänsterna utförda av branschens bästa medarbetare. Med förvärvet tar vi ännu ett steg närmare den positionen”, säger Johan Nonnen, regionchef på Corvara.

 

Lång erfarenhet

Järfälla Rivexpress är specialiserade på rivningstjänster som husrivningar, demontering, håltagning och sanering. Samt mark och dräneringsarbeten. Företaget grundades 1995 och drevs det första året med endast en anställd. Under senare år har Järfälla Rivexpress sakta men säkert expanderat. Företagets ägare och vd Ola Johansson har varit verksam i branschen sedan 1987 och har tidigare arbetat åt Skanskaägda företaget Svenska Rivteknik AB. “Corvara har en god insikt om mindre företag och vi har stora möjligheter att utvecklas vidare tillsammans. Vi får fördelar av Corvaras storlek, resurser och kompetens samtidigt som vi i vår tur kan bidra med spetskompetens inom rivning, håltagning och sanering”, säger Ola Johansson, vd på Järfälla Rivexpress Sverige AB.

Men hur ser det nu ut i branschen just för tillfället? Hur är tillgången på jobb, konkurrensen, lönsamheten och hur ser framtiden ut? Några välkända aktörer har svarat på frågorna.

 

Delete Service AB

Delete Service AB är en av de starkast växande företagen inom den här sektorn i Norden. Delete är idag etablerat på 13 orter, från Sölvesborg i söder till Piteå i norr och sätet ligger i UMEÅ. Deletes huvudägare är Axcel, ett dansk-svenskt private equity bolag, övriga ägare är ledning och nyckelpersoner. Delete sysselsätter cirka 870 professionella medarbetare i Sverige och Finland. Omsättning pro forma 2016 hamnade på 1,8 miljarder kronor varav själva rivningsverksamheten representerar dryga 500 Mkr. 

Delete grundades 2010 i Finland genom uppköp av Toivonen Yhtiöt och Tehoc. Bolaget startade sin tillväxt i Sverige 2012 och har sedan dess förvärvat 10 namnkunniga företag i branschen i Sverige. Delete är idag Nordens ledande fullserviceföretag inom miljötjänster. 

Nyligen genomförda projekt är Slussen Stockholm, Gallerian Stockholm, Rivning blekeri Billerud Karlsborg Kalix, Gasklockan Göteborg, Brorivningar åt Skanska Göteborg, Rivning Akalla Riksbanken m fl.

Pågående projekt är demontering av forskningsreaktor vid Studsvik Nyköping, SEB-huset Stockholm, lättrivning delar av två fastigheter samt totalrivning och omfattande håltagningar, demontering pannhus Iggesund, silosrivning Örebro, kajrivningar åt Skanska, Göteborg, rivning reningsverk Henriksdal, Stockholm, Slussen rivning delar av konstruktionen vid sjödelen, Rivning delar av kraftverk i Harrsele, Rivning blekeri åt SSAB Luleå, Rivning Baltic 8 Bromma m fl.

Vad gäller marknaden så svarar företagets kalkylator Johan Brobäck, följande: “Vi upplever en något vikande marknad efter senaste tidens högtryck så vi ser en återgång till normal situation. Tidvis trögt men med bra förfrågningar. Konkurrensen har hårdnat. Fortfarande ofta priset som styr men i de fall mervärde som kvalitet, metoder, säkerhet, arbetsmiljö också räknas minskar konkurrensen. Fokus på återvinning och återanvändning av material, miljö, säkerhet, och arbetsmiljö. Bra för Delete som har högsta prioritet på ansvarstagande inom dessa områden.”

Ifråga om nyinvestering så har det hänt en hel del inom bolaget enligt Anders C Bergdahl som är Affärsområdeschef Rivning:

“2017 har mycket fokus legat på att skapa en hållbar, effektiv organisation. Nya regionchefer har rekryterats för både norr och syd. Vi har satsat i Göteborg där vi nu har fast personal på plats och där lättrivning fått en rejäl skjuts framåt. Tungrivningen är projektstyrd och därmed inte lika platsberoende. Företaget har idag Nordens största maskinpark inom rivning. En del nyinvesteringar har gjorts såväl i tyngre som lättare utrustning”, säger Bergdahl. 

Bergdahl fortsätter med att berätta att Delete är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001. Personalen har kundspecifika utbildningar samt asbest- pcb, hjullastare, grävmaskinsbehörighet med mera. Tillstånd för asbestsanering, yrkestrafiktillstånd samt tillstånd för transport av farligt avfall inklusive ADR. Platschefer och projektledare har BAS-P och BAS-U. Interna utbildningar såsom arbetsledarutbildningar med inriktning på HR, ekonomi, sälj mm. “Vi ställer höga krav på säkerhet och arbetar enligt vår interna kvalitetsstämpel SKA100%, Skydd, Kvalitet, Attityd. Delete är medlemmar av Sveriges Byggindustrier och Saneringsföretagens riksförbund.”

www.delete.se

 

Haga R.O.T. Service AB

Haga R.O.T. Service AB med huvudkontor i Norrköping och filial i Linköping har vind i seglen och god täckning med arbeten de kommande åren. Bolaget ägs av John Torsell som också grundade verksamheten 1993. Bolaget har en extern styrelse sedan 2014 och sysselsätter idag totalt 72 anställda varav 10 tjänstemän och 62 yrkesarbetare. Bolaget har brutet räkenskaps år och omsättningen från slutet april 2016 till slutet april 2017 hamnade på 117 Mkr.

Exempel på genomförda projekt det senaste året är rivning av hus Origo på Linköpings universitet, ca 2000m² i tre våningar som ställde stora krav på att inte damma ner eller bullra. Finspångs polishus, brandstation, ett hyreshus med fyra våningar och ett kontorshus av trä med två våningar har rivits. Även här med stora krav på minimalt buller och damm. Diverse fastigheter åt Norrköpings kommun har rivits, bland annat två hus i inre hamnen som idag är ett industriområde och ska bebyggas med bostäder i framtiden. Flera byggnader på Universitetssjukhuset i Linköping har rivits, där är det extrema krav på säkerhet, buller och damm. Vidare har Stigtomta skola rivits, Söderport skola i Norrköping samt flera byggnader på Wahlbäcks industriområde i Linköping. 

Fortsättningsvis har flertalet stambyten i Norrköping och Linköping. Rivning av tätskikt och överbetong ca 30.000 m² som ska pågå i fem år och lika många etapper. 

Exempel på pågående projekt är stambyten, et antal mindre rivningar, pålningsarbeten, PCB sanering på Östgötatornen i Norrköping. Bolaget håller på att färdigställa en, i första hand betongåtervinningsanläggning mellan Norrköping och Linköping, där man ska hantera betong från sina rivningar, krossa betong och sälja det krossade materialet men även på sikt ta in externt betongavfall. Haga R.O.T. har även tillstånd att hantera all form av rivningsavfall samt asfalt dock inte farligt avfall.

Kommande projekt är ett stort saneringsarbete på Linköpings universitetssjukhus samt flertalet större rivningar som inte kan namnges i skrivande stund på grund av att avtalen inte är tecknade.

John Torsell berättar att konjunkturen känns stabil för första gången på många år och jobben kommer till bolaget mer nu än tidigare. “Det kan ju i och för sig bero på att vi har nått den volymen/storlek på företaget vi har nu”, säger John. Han tillägger att om projektet Ostlänken kommer igång har man nog att göra de närmsta åren.

Exempel på gjorda nyinvesteringar är en Volvo 380 EHR (höjdrivare) från SWECON samt NPK betongsax från Semab. Man har också investerat i nya väggsågar, 20 fordon från VW, med en option på ytterligare 25 om leveranserna motsvarar bolagets förväntningar. Man har också köpt en flyttbar stålvåg från scanvaegt till sin återvinningsanläggning.

Vad gäller konkurrenssituationen så säger John att man alltid måste vara tå. “Det finns många uppstickare som vill ta marknadsandelar samt de ”gamla” som inte vill tappa mark”, säger John.

Haga R.O.T. är BF9K certifierade sedan 2007. Utbildningar av personal inom asbest, pcb, damm, vibrationer, heta arbeten, HLR med mera pågår löpande. Bolaget är medlemmar i Sveriges Byggindustrier, BFB (Branschföreningen för Byggnadsberedning som Riv- & Saneringsentreprenörerna numera kallas). Haga R.O.T. är även ett R- företag (rekommenderat företag) som man inte kan bli medlem i utan vidare, man måste bli utvald.

www.hagarot.se

 

AF Härnösand Byggreturer AB

AF Härnösands Byggreturer har sitt säte i Älandsbro men arbetar främst i Stockholmsområdet. Bolaget ägs av AF Gruppen AS och sysselsätter cirka 50 anställda. Bolaget grundades 1997 av Mikael Skoglund och Christer Solgevik.

Bolaget är inblandade i ett stort antal projekt i Storstockholm och några exempel på jobb där man utfört rivning och håltagning är Kvarterat Kartan, Storholmen, Danderyds sjukhus byggnad 38 och byggnad 17, Södersjukhuset byggnad 04, Ambulanshallen St Görans Sjukhus, SÖS byggnad 60 samt Sollentuna Sjukhus.

Exempel på pågående projekt är fastigheten Isbrytaren där man utför invändig lätt- och tungrivning samt sanering. Ombyggnation av fabrikslokaler till bostäder. På Kvarnholmen utför man invändig tungrivning i industribyggnad samt rivning av tak på Kvarnholmsvägen i Nacka. Vid Södertälje sjukhus, byggnad 2 utför man invändig lätt- och tungrivning samt sanering. Vid Rindö Hamn utförs invändig tungrivning i före detta kasernbyggnader som ska bli lägenheter i Vaxholm. Diverse rivningar vid St Görans Sjukhus såsom totalrivningar samt invändiga lätt- och tungrivningar samt saneringar.

Man har flera större projekt på gång. Nyheter om dessa kommer att läggas ut på företagets hemsida.

Även för Byggreturer ser konjunkturerna goda ut och man ser ljust på framtiden.

Den rådande marknadssituationen ser bra ut idag och även framöver. Vad gäller nyinvestering har man förvärvat en Brokk 160 och grävare Cat 308 E årsmodell 2017. 

Konkurrenssituationen upplevs lika hård som vanligt. Priset är fortsatt det avgörande, men Byggreturer upplever att man får många jobb tack vare att man har ett väldigt välutvecklat kvalitetsledningssystem.

www.byggreturer.com

 

NKR Demolition Sweden AB

NKR har sitt säte i Hasslarp och ägs av det danska bolaget NKR Demolition Group Aps samt två ledande medarbetare. Bolaget har idag 29 anställda och en omsättning under verksamhetsåret 2015/2016 på 59,6 Mkr. Bolaget grundades 2002 av Karsten Rasmussen.

Exempel på genomförda projekt är rivning av ett tiotal byggnader vid före detta Klippans pappersbruk i Mölndal utanför Göteborg. Totalt revs cirka 13 000 ton betong och tegel. Rivning av lagerhall och kontorsbaracker vid Arlanda. Totalrivning och sanering vid före detta Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Totalt revs 13 500 kvm samt 21 000 ton betong och tegel. På Arlanda har man åter igen rivit en panncentral, sophantering samt kontorsbaracker på 7 000 kvm och 4 500 ton betong. Listan på utförda rivningsprojekt kan göras lång och sträcker sig i princip över hela landet.

Exempel på pågående projekt är rivning av gasklocka i Västerås för Peab. Här utför man tungrivning i samband med ombyggnation av kontorsbyggnad i fyra våningar. Bland annat gör man ett 20 meter genombrott i byggnaden och river cirka 19 000 kvm. Man river även en gasklocka i Stockholm som mäter 55 meter i diameter och 90 meter i höjd. Vid Perstorps industripark river man rökgaskanaler och cyklonfilter. Vid Du Pont i Grindsted utför man utrivning av produktionsanläggning och stålbjälklag, ett projekt som bland annat omfattar cirka 650 ton skrot. För Fortum utför man utrivning av värmecentral i Farsta bestående av fyra pannor med kringutrustning. Man utför dessutom en omfattande asbestsanering av tre pannor. Också här beräknas skrotrivning uppgående till cirka 630 ton. För Skanska utför man totalrivning av pir G på Arlanda. Rivningen avser byggnader på cirka 28 000 kvm.

NKR upplever att konkurrensen fortsatt är tuff bland de stora aktörerna. “Bostadsbyggnationen i landet är hög vilket givetvis också bidrar ett avtryck i rivningsbranschen. Det råder alltid tuff konkurrens om jobben, bland de 7-10 största rivningsföretagen i Sverige, som har lång historia bakom sig. Dessa aktörer är också oftast de som kan hantera de allt högre kraven (miljö-och säkerhetskrav) som byggherrarna ställer. Oseriösa aktörer som vill tjäna pengar fort har en tendens att försvinna fortare på marknaden. Här pågår en del konsolidering inom rivningsbransch och antalet konkurrenter har blivit färre”, säger Claus Berthelsen på NKR.

NKR upplever att priserna har gått ner i vissa regioner på grund av att projekttillgången minskat. För NKRs del ser det dock bra ut och det finns mycket att räkna på.

Vad gäller nyinvesteringar så sker upprustning och investering av företagets maskinpark kontinuerligt. Man har köpt flera 45-tons grävare samt flera mindre maskiner i klassen 10-20 ton. Vidare har man investerat i utrustning för sågning och borrning.

NKR innehar certifiering för Asbestsanering, BF9K-certifierade inom Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö (lednings- och produkt¬certifierings¬system) och Sellicha Nordic Utility Pre-Qualification System. De anställda har utbildning för respektive område man arbetar inom. NKR innehar bland annat BAS P/BAS U, Effektiv Kvalitetssäkring, Fuktkunskap, Fuktsäkerhet, Heta arbeten, Miljöansvar, Kontrollansvarig, Maskinförarbevis m.m 

NKR är medlem av Sveriges Byggindustrier.

www.nkr-rivning.se

 

Rivkompaniet i Stockholm AB

Rivkompaniet har sitt säte på Elektravägen i Hägersten och verksamheten startades av Eric Leijonhufvud 2014. Bolaget omsatte senaste verksamhetsåret cirka 46 Mkr och har fem anställda. Maskiner och personal handplockas inför varje projekt man utför. Bolaget arbetar främst i Stockholmsområdet men åtar sig uppdrag även i andra delar av landet. Exempel på nyligen genomförda projekt är rivning och håltagningsuppdrag vid Medborgarhuset i Stockholm, Lidingö Stadshus, Farsta Gymnasieum, Flemmingatan 7 i Stockholm, Framadens Lab NA 8, Kvarteret Vaktberget i Stockholm med mera. Just för tillfället arbetar men med uppdrag på Sergelhuset E2, Kvartteret Stormkransen, Framadens Lab NA 8, Lidingö Stadshus. På samtliga projekt utförs ROT-rivning, håltagning och sanering.

Vad gäller kommande projekt berättar Pauli Hietala, som ansvarar för rivningsdelen, att man har mycket att räkna på just nu men inga kontrakt är skrivna i nuläget. Pauli bedömer att jobbtillgången är god och det är mycket på gång. Däremot anser han att prisbilden inte följt med den goda tillgången på jobb. Han bedömer framtiden som mycket god men som sagt priserna kunde varit bättre. Eftersom Rivkompaniet arbetar lite annorlunda än andra rivningsentreprenörer och hyr eller köper in det mesta av personalkompetens och maskiner så har inga fasta investeringar gjort. Däremot har man anställt två platschefer under våren men man har inga egna kollektivanställda. Vad gäller konkurrenssituationen så är den som vanligt, stenhårt. Rivkompaniet är certifierade enligt Kvalitetsgruppen KMA-system. Samtliga anställda och inhyrd personal har Bas-U och Bas-P samt Byggjuridik bolagets egna anställda. Man är medlemmar i Sveriges Byggindustrier samt i Branschföreningen för Byggnadsberedning där Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna.

www.rivkompaniet.se

 

Trellegräv AB

Trellegräv är en av de stora aktörerna i södra Sverige. Tack vare sitt starka fäste i regionen och stora kunnande är man ofta anlitat för stora och mera komplicerade rivningar. Jonas Jönsson som är en av tre ägare berättar att man under 2017 kommer att ha genomfört i storleksorningen 100 rivningsprojekt. Bolaget grundades 1992 och ägs av en syskonskara på tre, Jonas, Stefan och Ulrika Jönsson. Bolaget ligger på Vannhögsgatan 5 i Trelleborg. Trellegräv har tagit ett ordentligt kliv framåt omsättningsmässigt och hamnade på hela 148 Mkr under 2016 och man räknar med att hamna i minst samma härad under 2017. Tidigare har man legat omkring 110 Mkr. Idag sysselsätter man cirka 50 anställda.

Utförda rivningsprojekt under året är exempelvis rivning av Varvstaden, före detta Kockums i Malmö. Rivning av fyra stora broar på Neptuniagatan i Malmö. Rivning av siloanläggning i Kävlinge. Rivning av betongkonstruktioner vid Dockan i Malmö. Rivning av byggnader vid Jordberga Sockerbruk. Rivning av ett före detta polishus i Malmö. Rivning av diverse skolor runt om i Skåne. Rivning av kajer i Helsingborg och rivning av byggnader i Blekinge.

Jonas berättar att man har många kommande jobb inplanerade men han anser att inget av dem är särskilt spektakulära jobb. Men orderstocken ser mycket bra ut. Han berättar att det är mycket att räkna på också. Rent allmän byggs det mycket i både Malmö-regionen och i hela Skåne vilket i sin tur också innebär många rivningsjobb. Jonas uppfattning är att inget tyder på någon avmattning i nuläget och han tror att byggandet kommer att hålla i sig i något eller några år till.

Dock framhåller Jonas att konkurrensen är som vanligt fortsatt hård. “Många aktörer har vuxit under den senaste tiden, investerat i ny utrustning och blivit mera konkurrenskraftiga. Även om det är mycket jobb just nu så är det också många som räknar på jobben. Det gäller att vara konkurrenskraftig, kompetent och särskilja sig från mängden.” 

Under den senaste tiden har Trellegräv bland annat investerat i två nya höjdrivningsutrustade Caterpillar 352, två stycken rivningsutrustade Caterpillar 320 samt tre rivningsutrustade hjulgrävare på 24 ton. Man har också införsakaffat diverse nya hydraulhammare, betongsaxar, rivningsgripar och pulveriserare. 

Trellegräv har et verksamhetssystem i enlighet med ISO 9001:2000 och ISO 14001. Utbildning av personalen sker kontinuerligt för att möta branschen och myndighetskraven. Trellegräv är medlemmar i Maskinentreprenörerna.

www.trellegräv.se

 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×