Konsolidering av Husqvarna Constructions verksamhet inom Concrete Surfaces and Floors

Publicerad 12/10, 2017 kl. 14:10

Tillsamman med de senaste förvärven av Diamond Tool Supply, Pullman Ermator och HTC är Husqvarna Construction marknadsledande inom det snabbt växande och attraktiva marknadssegmentet för att slipa och polera betonggolv.

För att förbättra kundsupport, få en bättre övergripande samordning av verksamheten samt stödja den ökande takten av investeringar för tillväxt, avser Husqvarna Construction, i avvaktan på sedvanliga fackliga förhandlingsprocesser, att genomföra ett antal strukturella förändringar.
“Vi är fast beslutna att investera och växa i detta attraktiva marknadssegment och erbjuda den bästa helhetslösningen för våra kunder”, säger Henric Andersson, President Construction Division.
Husqvarna Construction kommer fortsättningsvis producera och sälja produkter under olika varumärken, men i större utsträckning dra nytta av den befintliga globala infrastruktur för att öka såväl effektivitet som leveransförmåga. De föreslagna ändringarna innebär en risk för omkring 50 medarbetare, inkluderat stängningen av Pullman Ermators anläggningar i Smedjebacken, Sverige och Tampa, Florida, USA.
Den totala kostnaden för förändringarna beräknas uppgå till cirka 65 miljoner kronor. Huvuddelen av beloppet kommer belasta Construction-divisionens rörelseresultat för tredje kvartalet 2017, resterande del i fjärde kvartalet, och återbetalningstiden uppskattas till mellan 18 och 24 månader.

 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×