Kommer HTC göra om framgångssagan med nya DURATIQ?

Publicerad 22/12, 2016 kl. 15:24

HTC har genomgått en omfattande transformering sedan familjen Thysell sålde verksamheten till investmentbolaget Polaris för tre år sedan. PDs Jan Hermansson besökte för en tid sedan huvudkontoret i Söderköping strax efter lanseringen av nya serien DURATIQ.

HTC Sweden är ett bra exempel på ett antal svenska företag som betytt oerhört mycket för en industri som vi som branschtidning kallar med ett samlat namn för demoleringsbranschen. I Sverige har metoder och ursprungsteknik för rivning, betonghåltagning, stofthantering, vattenbilning och slipning och polering av betonggolv utvecklats av nytänkande uppfinnare. Metoder som fått stor betydelse och genomslagskraft även globalt. Det verkar som om Sverige varit och är en utmärkt plantskola för ny teknik inom ovanstående sektorer.

 

Tekniken som blev grunden till en helt ny marknad

Den här artikeln handlar om HTC, Håkan Thysell Crystallization som namnet faktiskt står för. Det Håkan, hans familj och medarbetare utvecklade i början av 1990-talet skulle förändra en hel värld ifråga om behandling av betonggolv. Med en helt ny slipmetod som byggde på ett remdrivet så kallat planetariskt system med fyra slipskivor försedda med diamantverktyg. Tekniken i sig tog golvslipningsbranschen många steg framåt bara på några månader. Och det faktum att även betonggolv kunde slipas med HTC-metoden mycket mera effektivt än med singelsnurror, som var det enda att tillgå innan HTCs maskiner, var helt enkelt en revolution. Med HTCs planetväxlade golvslipmaskiner lades grunden till en helt ny marknad, slipning av betonggolv. Borttagning av olika typer av golvbeläggningar, limrester, epoxi med mera blev dessutom ett nytt och intressant affärsområde för golventreprenörer men även för rivnings- och håltagningsentreprenörer som ofta var inhyrda på så kallade utrivningsprojekt. Ganska snabbt upptäckte dessa entreprenörer att man kunde tjäna pengar på något ytterligare när man ändå var på plats så att säga. Metoden spred sig som en löpeld över världen och flera andra tillverkare dök upp. En del andra tillverkare försökte kopiera HTCs koncept då man insåg att här kunde man tjäna pengar. Den marknad som till fullo anammade HTCs metod var USA. Och när man några år sedan lanserade Superfloor, som gjorde betonggolvet till en slutprodukt utan epoxi eller andra golvbeläggningar, var succén ett faktum. Med Twister som lanserades något senare kunde man dessutom smidigt underhålla det blanka “Superflooret” med låga kostnader och inga kemikalier.

Men en utveckling som denna ställer höga krav på tillverkaren för att leva upp till sitt rykte med att fortsätta utveckla produkter och produktkoncept som ligger i branschens framkant. Och det är inte alltid lätt att ta över ett bolag som varit så kraftigt styrt av dess grundare och ägare som familjen Thysell och Håkan Thysell i synnerhet. Något som mer eller mindre gäller för alla familjebolag som säljs vidare till nya ägare.

 

Kan ett investmentbolag fortsätta utveckla ett starkt familjestyrt bolag?

Polaris övertagande av HTC 2013 och att familjen Thysells försvann från verksamheten följdes av en ganska lång tystnad, marknadstystnad så att säga. En lucka som många konkurrenter passade på att försöka täppa igen.  Många har frågat sig hur ett investmentbolag ska klara av att leva upp till HTCs rykte nu när “the Grindfather”, så att säga, lämnat bolaget.

Men nu verkar det som om många hade fel. Det har varit oroväckande tyst runt HTC de senaste åren, det stämmer. Men det har inte inneburit att man rullat tummarna eller varit förvirrade i den nya ägarsituationen. Det kan Henrik Svärd, försäljningschef Sverige och Cathérine Königk, marknadschef intyga när tidning Professionell Demolering träffar dem i Söderköping på HTCs huvudkontor. Arbetet med att återigen ta ledningen ifråga om nytänkande och innovation har varit ledorden i ett omfattande utvecklingsarbete av en ny generation slipmaskiner för betonggolv – DURATIQ som står för Durability, Technology & IQ. Eller på svenska, slittålig, teknologi och smart. Faktum är att, trots tystnaden, så har HTC lyckats öka omsättningen med cirka 100 Mkr under de senaste tre åren då bolaget ägts av Polaris. Målet är att hamna omkring 450 Mkr i omsättning innan årsskiftet 2016 och det ser bra ut, riktigt bra nu när man säljer nya DURATIQ-maskiner för glatta livet. “Det ser jättebra ut och vi bedömer det nya maskinkonceptet som en riktig fullträff. Årets omsättningsnivå är den högsta historiskt sett i bolaget. Nu leder vi utvecklingen igen och målet är satt till att nå upp i en omsättning på en halv miljard vid utgången av 2017”, säger Stefan Lind som tillträdde som VD för HTC i september 2014.

Redan på Thysells tid visste man att för att bolaget skulle kunna fortsätta att växa och utvecklas på global nivå behövde det tekniska kunnandet och den framåtdrivande kraften genomsyra hela bolaget, teamet så att säga. Den kraften har man lyckats att fördjupa ännu mer sedan Polaris tog över verksamheten. “Det är precis det som hänt. HTC känns som ett starkt och sammansvetsat team som jobbar på en och samma nivå”, säger Cathérine Königk. “Det var faktiskt något som jag slogs av när jag började arbeta på HTC att ett stort kunnande om våra produkter fanns på alla nivåer inom bolaget. Bolaget var och är väldigt självgående”, inflikar Stefan. Trots detta har HTC under de senaste tre åren satsat kraftfullt på att förstärka de anställdas kompetens och kunnande ytterligare bland annat genom nyanställningar av kompetent personal på nyckelpositioner.  Detta med det starkt nedärvda kunnandet bland den personal som arbetat länge inom organisationen och som känner både marknaden och produkterna väl blir en utmärkt kombination.

“Man kanske kan tycka att om man ägs av ett investmentbolag så är det bara det som står på sista raden på årsredovisningen som räknas. Men så är inte alls känslan med vår ägare Polaris. Polaris tar en mycket aktiv del i bolagets utveckling och dess anställda. Man är intresserade av produkterna och marknaden. De visar framförallt att de tror på HTC och vill fortsätta utveckla verksamheten”, berättar Cathérine Königk.

“Jag som varit med ett tag märker en tydlig skillnad från tidigare då HTC var mera ett utpräglat entreprenörsföretag med stark familjeföretagsstruktur. Idag är strukturen mera av ett storbolag och vi angriper våra arbetsuppgifter på ett mera metodiskt sätt idag”, säger Henrik Svärd.

Att HTC är mera av ett storbolag idag märks också på antalet anställda på 180 personer varav 110 jobbar i Söderköping. Ett 15-tal av dessa 110 är i princip nyanställda och på utvecklingsavdelningen jobbar idag 10 konstruktörer med att utveckla framtidens maskiner och verktyg för slipning och polering av betongytor. Idag satsar man dessutom betydligt mera på eftermarknaden. “Förr fanns egentligen ingen tydligt angiven eftermarknadsavdelning men idag jobbar 9 personer renodlat med eftermarknadsuppgifter som numera är en väldigt viktig del i vår verksamhet”, säger Henrik. HTC har idag ett reservdelslager på dryga 3500 artiklar samt ytterligare 700 verktyg och kompletta maskiner. Man har dessutom börjat sälja olika typer av tjänster kopplat till sina maskiner som man inte kunde erbjuda tidigare.

 

Ingenjörskonst av högsta klass

Anläggningen strax utanför Söderköping byggdes 2002. Än så länge räcker lokalerna till men det börjar bli lite ont om plats för nya kontorsytor berättar Cathérine. Men tomten är stor och det finns gott om utrymme att tillgå om man skulle behöva bygga ut i framtiden. När man började utveckla det nya DURATIQ-konceptet involverades hela företaget på alla nivåer i nära tre års tid. “Det var ett helt fantastiskt projekt som verkligen knutit samman alla anställda på företaget”, berättar Henrik. “En oerhört viktig del i projektet har också våra kunder spelat. Det är dem vi noggrant intervjuat för att få reda på hur den optimala golvslipen skall vara beskaffad”, tillägger han. Inledningsvis hölls också många riktiga “brainstorming-möten” där man bollade en massa idéer en mer tokig än den andra. Men man ville skapa en känsla och image runt maskinen samtidigt som man ville utrusta den med alla viktiga attribut som användaren kunde dra nytta av. Cathérine skrattar när hon tänker tillbaka och berättar att man också letade efter värdeord och olika slogans inför lanseringen. Hon kommer exempelvis ihåg kommentarer att nya DURATIQ för tankarna till motorcykelmärket Harley Davidsson. “Det är en koppling som vi inte hade något emot. Vi ville skapa en känsla runt serien som gav en smak av klass, kvalitet och styrka. Jag minns att många roliga begrepp föreslogs som exempelvis att bygga runt känslan i Star Wars-filmerna med Darth Vader, Kevlar eller liknande. Vi har haft riktigt kul när vi brainstormade kring namnet för den nya slipmaskinen kom roliga förslag som “Sir Grindalot” eller just “the Grindfather”, skrattar Cathérine.

Det är ingen tvekan om att HTC har tagit en ordentlig djupdykning när man beslutade sig för att ta fram serien DURATIQ. Det tog tid och fick ta tid. Varje detalj i maskinerna är noga utprovad och man har vänt ut och in på varje funktion för att göra den så optimal som möjligt. Delar av maskinen är ren ingenjörskonst i sin fulländning som exempelvis maskinens nya sliphuvud. Själva sliphöljet är numera formgjutet i aluminium för att erbjuda en hermetisk tillslutning så inget damm kan ta sig in. De båda gjutdelarna hålls täta med en O-ring jämfört med tidigare då de limmandes samman. Det nykonstruerade planetariska växelsystemet för mera tankarna till en växellåda i en rallybil men två slitstarka remmar som knappt visar tecken på någon förslitning alls efter 1000 arbetstimmar som HTCs egna tester visar. Hela sliphuvudet väger omkring 80 kg. Maskinens elskåp som inrymmer maskinens hjärna är även det helt tätt så inget damm tar sig in. Kylningen av elkomponenterna sker med hjälp av ett utanpåliggande kylsystem. Både sliphuvudet och elskåpet är lösningar som inte setts hos någon annan golvslip tidigare. Och raden av innovationer blir bara längre med den nya kontrollpanelen på maskinen, fjärrkontrollen med display, nya funktioner som gör arbetet mera effektivt, smartare och säkrare med olika typer av varningssystem, det smidiga jämnviktsystemet där man enkelt kan fördela tyngden där den behövs som mest, uttag för USB, kaffemuggshållare med mera. Totalt har DURATIQ över 100 nya funktioner som framförallt gör det lättare för en ovan operatör att göra ett bra arbete.

En annan förändring från tidigare HTC-maskiner är att DURATIQ-serien är ordentligt stryktålig. HTC har tidigare fått en del kritik för att deras maskiner inte riktigt klarat påfrestningarna vid tuffa avverkningar där man lätt kör på väggar och kanter. HTC har med DURATIQ inte lämnat sitt tänkande med att bygga stora delar av ytterhöljet i plast för att kunna hålla en optimal viktbalans. Men konstruktionen har gjorts avsevärt mera stryktålig och maskinen är bland annat försedd med en kraftig störtbåge i aluminium. “Det ska mycket till att den här maskinen inte klarar de allra tuffaste påfrestningarna, det kan vi lova”, säger Henrik. Totalt har man lämnat in fem patent för nya DURATIQ.

 

DURATIQ en helt ny plattform

DURATIQ-serien utsattes för inte mindre 8000 timmars testkörningar innan lanseringen. Hade bara en ingenjör jobbat med att ta fram maskinen hade det omräknat tagit 20 år. Så många timmar av utvecklings- och konstruktionsarbete har använts. Henrik berättar att man skulle kunnat valt att släppa den nya maskinen tidigare men man vill testa den maximalt för att eliminera eventuella buggar. “Rigorösa tester är helt avgörande för att känna sig trygg under lanseringen och att släppa maskinen på mässan DEMCON i Stockholm kändes perfekt. Vi ville känna oss helt redo och det gör vi nu”, säger Henrik. Men även idag efter lanseringen fortsätter testerna både hemma på labbet och ute i fält och varje maskin som levereras testas innan den går till kund. “När vi bygger en ny DURATIQ-maskin sker arbetet med största möjliga noggrannhet och så testar vi som sagt maskinen när den är klar. DURATIQ-maskinerna börjar ta allt mera plats i produktionen men vi bygger fortsatt vårt övriga sortiment. Dock kommer på sikt 650 och 800-modellerna att fasas ut”, berättar Nils-Erik Wall som är produktionsansvarig i Söderköping.

Nils-Erik berättar att idag bygger man tre DURATIQ per dag och man har 100 maskiner i kundorder. “Intresset är stort för maskinerna och beställningarna ökar hela tiden. Därför har vi idag fyra till sex veckors leveranstid. Om ökningen fortsätter kommer vi att utöka med fler monteringsstationer”, säger Nils-Erik.

DURATIQ är en helt ny “plattform” och nya modeller kommer att bygga på samma plattform. Sedan lanseringen, som startade i september, har man kört roadshower på alla marknader där man har egna dotterbolag och man har fått mycket god respons. I USA exempelvis har man sålt maskiner vid varje stopp på demonstrationsturnén. I nuläget har man sålt 200 nya DURATIQ-maskiner och 100 av dessa har redan levererats. “Faktum är att redan nu kan vi konstatera att responsen på DURATIQ har sprängt alla våra förväntningar och det känns jättebra för alla inom organisationen som arbetat så hårt för detta. Och vi är glada för att våra kunder är nöjda och tror på DURATIQ-serien”, säger Henrik.

Man räknar med att med DURATIQ har avverkningskapaciteten ökats med dryga 50 % jämfört med tidigare modeller. Med det nya viktfördelningssystemet kan vikten lättare anpassas där den behövs. En av HTCs kunder kunde med nya DURATIQ att avlägsna svårartade limrester på 550 kvm på 4,5 timmar vilket är ett utomordentligt bra mått på DURATIQs kapacitet.

För att så här i slutet av artikeln försöka sammanfatta lite vad DURATIQ handlar om kan sägas följande:

Med DURATIQ har HTC introducerat ett nytt maskinkoncept som ökar avverkningen med omkring 50 %. DURATIQ tillför omkring 100 nya funktioner och gör samtidigt arbetet enklare för operatören. Kort sagt gör jobbet på kortare tid och sänker samtidigt operatörskostnaden. Till och med den ovane golvsliparen kan med DURATIQ prestera ett fullgott jobb. Maskinens många olika funktioner och den förbättrade viktbalansen gör den till en riktig slitvarg på golvet. DURATIQ-serien är dessutom betydligt mera stryktålig än tidigare HTC-modeller. Med fem nya patentsökta funktioner hålls exempelvis dammet borta från det helgjutna geniala sliphuvudet med en avancerad planetväxellösning som dessutom sparar remmarna. Även maskinens elskåp har ett unikt utförande med bland annat ett separat utanpåliggande kylsystem. De nya maskinerna är utrustade med HTCs Airflow-teknologi samt kan utrustas med HTC Mist-system som tillval. Med DURATIQ har man lyckats att skapa systemsynnerier genom att allt fungerar i symbios med varandra.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×