Kleemann och Rockster från Krossia AB

Publicerad 30/3, 2009

Maskinia AB har med dotterbolaget Krossia AB gjort en ordentlig och renodlad satsning på maskiner och utrustningar för bergkrossning och återvinning av byggnads- och rivningsrester. Produktansvarig i Krossia sedan 2007 är krossningsveteranen Lars-Gunnar Ström.

En annan aktör inom mobil krossning och återvinning är företaget Krossia AB med säte i Linköping och filial i Sollentuna. Krossia AB grundades 2001 och är ett helägt dotterbolag till Maskinia AB.

Leverantör med bredd
Maskinia AB är en välkänd leverantör av entreprenadutrustning såsom Doosans kompletta program av anläggningsmaskiner, Moxy dumprar, Terex betongblandare, Everdigm hydrauliska rivningsverktyg (tidigare Hanwoo) samt en rad välkända tillbehör till maskinerna. Man är även återförsäljare av Bobcats kompaktutrustning som numera ägs av koreanska Doosan.
Maskinia satsar sedan länge på bredd i produktutbudet och strävar efter att deras kunder skall köpa merparten av de maskiner och utrustningar från en och samma leverantör, något som man kallar “One Stop Shopping”. Detta var orsaken till att man 2001 beslöt att även satsa på utrustning för krossning och återvinning, allt för att kunna erbjuda sina kunder en komplett lösning. Dessförinnan hade man sålt Rubble Masters produktsortiment i samarbete med den svenska generalagenten Andersen Contractor.
Krossia AB marknadsför hela bredden, d v s både stationära och mobila krossverk för både bergkrossning och återvinning. I nuläget är det mera övervikt på mobila krossar för bergkrossning men satsningen på återvinningskunderna växer kontinuerligt och det är en sida som man vill fortsätta att utveckla.
På Krossias kontor i Sollentuna norr om Stockholm arbetar Lars-Gunnar Ström som är produkt- och försäljningsansvarig för Krossias sortiment. Lars-Gunnar har en lång och väldokumenterad erfarenhet från arbete med både mobila och stationära krossverk för berg-, naturstens- och återvinningskrossning. Han har arbetat för både Svedala Industri och Metso Minerals och känner krossningsbranschen både utan och innan i såväl Sverige som utomlands. Till Krossia värvades han i början av 2007.

Återvinningskrossar med tysk kvalitet
Krossia marknadsför det välkända tyska fabrikatet av slag- och käftkrossar från Kleemann som ägs av privatägda Wirtgen Group. Man är även återförsäljare av krossar och siktar från österrikiska Rockster Recycler och de mobila transportbanden Trackstack.
Kleemanns produktsortiment omfattar krossar för både bergkrossning och återvinningskrossning av betong, tegel, asfalt m m. Krossar för bergkrossning dominerar dock vilket avspeglar sig i krossarnas kapacitet och vikt. Sortimentet startar i viktklassen från 35 ton och fortsätter upp till 95 ton.
Kleemanns sortiment omfattas av sju käftkrossar i vikter från 35 till 95 ton och kapaciteter från 200 till 1500 t/h. De tre minsta modellerna är synnerligen lämpade för återvinningskrossning. Även sortimentet av slagkrossar är sju till antalet och börjar på 36 t och sträcker sig till 95 ton. Slagkrossarnas kapacitet börjar för den minsta på 170 t/h och slutar på ca 600 t/h för den största modellen. De fem minsta modellerna är särskilt utvecklade för återvinningskrossning.
Intagsöppningarna är väl tilltagna både på käft- och slagkrossarna och börjar på 1000x630 mm för käftkrossarna och 1020x800 för slagkrossarna.
Kleemann har också ett stort sortiment av siktar som omfattas av nio modeller med kapaciteter från 400 till 800 t/h i viktklasser från 34 till 40 ton. I sortimentet finns även mobila sekundärkrossar som i allt större utsträckning ersätter äldre stationära krossverk. Kleeman marknadsför tre modeller av konkrossar och fyra slagkrossar. Men Kleemann har också en omfattande tillverkning av stationära krossanläggningar för berg- och naturgrus krossning samt för återvinning av olika typer av material. Kleeman är ett av de verkligt stora namnen inom krossning.
“Kleemann står sig mycket bra i konkurrensen både ifråga om traditionell bergkrossning och i återvinningskrossning. Den goda kvaliteten och höga kapaciteten klarar utan problem de hårda bergarter vi har i Norden. I förhållande till den mycket höga kvaliteten är Kleemann ett mycket prisvärt alternativ”, säger Lars-Gunnar Ström.

Rockster, renodlad för återvinning
Till Kleemans sortiment skall också läggas den mera renodlade tillverkaren av krossar för återvinning, Rockster Recycler. Rockster Recycler är ett relativt ungt företag som stammar från den gedigna österrikiska tillverkningstraditionen av återvinningskrossar. Trots att Österrike, som Sverige, borde ha tillgång till en hel del naturmaterial med tanke på landets placering är landet ledande då det gäller tillverkning av mobila återvinningskrossar.
Rockster grundades i Österrike 2004 av en grupp personer som alla har lång erfarenhet från olika tillverkare av kross- och sorteringsutrustning. Företaget har specialiserat sig på konstruktion och tillverkning av mobila krossar och sorteringsutrustning för återvinning av asfalt, betong, rivningsmaterial och stenmaterial. Inom sitt segment har man på kort tid skapat en marknadsandel på ca15 procent.
Rocksters filosofi vid framtagande av nya maskiner har varit att genomgående basera sina konstruktioner på välkända och etablerade leverantörer av kvalitativa komponenter. Allt för att underlätta för användarna att enkelt kunna hitta reservdelar vid service och reparation.
Idag tillverkas tre olika storlekar av krossar, både portabla med hjälp av ett lastväxlarsystem samt mobila på larv. Det finns maskiner med antingen slag- eller käftkross.
Administration, försäljning och eftermarknad finns i de nya lokalerna i Enns, Österrike medan tillverkning sker i egna fabriker i Slovakien.
Rockster Recyclers maskiner är betydligt mycket lättare än Kleemanns och omfattas av R700, R800 och R900. Den minsta maskinen R700 finns i två varianter, dels som portabel med lyftkrok för förflyttning med lastväxlare och dels med larvband. Den väger 14,5 ton alternativt 18 ton och har en kapacitet på 130 t/h. R800 är en larvbandsburen käftkross med en kapacitet på upp till 120 t/h. Maskinen väger 25 ton.
Den tredje modellen R900 är byggd på samma chassie eller bas som R800. Detta innebär att den som har behov kan skifta från käftkross till slagkross genom att investera i en extra slagkrossenhet till sin R800. Den larvbandsburna R900 är i grundmodell försedd med en slagkross med en kapacitet på 200 t/h. Maskinen väger 24,9 ton.
Enligt Lars-Gunnar Ström ligger Rocksters effektklass något högre i jämförelse med Rubble Master. R700 hamnar mellan RM60 och RM80 och R900 mellan RM80 och RM100.
“Rockster är i grunden en ganska enkel och kraftfullmaskin som klarar mycket tuffa arbetsuppgifter. Enligt min bedömning ett mera stryktåligt alternativ än andra modeller på marknaden”, säger Lars-Gunnar.
Krossia har inte varit återförsäljare för Rockster så länge men man har på kort tid upplevt ett stort intresse för produkterna. Idag finns en R700 och en R900 ute hos kund i Sverige.
Förutom sina mobila krossar har Rockster även en sikt kallad RS83 som hängs fast längst fram på krossarnas matarband. Sikten är avsedd för antingen sortering i två olika fraktioner eller en färdigfraktion och plusmaterial i retur till kross.
Nytt sedan Maskinexpo förra året är att Krossia har börjat marknadsföra de mobila matarbanden Trackstack från Nordirland. Trackstack finns i två utföranden, ett för användning i bergkrossapplikationer och ett för återvinningsapplikationer. Den stora fördelen med de mobila matarbanden är att man kan effektivisera hanteringen av det krossade materialet och eliminera en hjullastare och dess förare. I princip kan en återvinningsapplikation skötas av en man. Materialet kan ledas längre bort och samlas i större upplag än tidigare vilket innebär en hel del sparade pengar i maskiner och personal. Omräknat blir kostnaden för en Trackstack ca 1 kr/ton medan en hjullastare med förare kostar allt från 4 till 7 kr/t. Ett bra alternativ i besparingstider.

Långsiktig tillväxt
Vad gäller det tuffare marknadsklimatet så ser Lars-Gunnar Ström framtiden med tillförsikt.
“Visst känner vi av en minskning men inom krossning och återvinning rullar det på ganska bra ändå. Både bergkrossning och återvinning av byggnadsmaterial kommer långsiktigt att öka i behov och då är det viktigt att kunna erbjuda kunderna rätt typ av utrustning ifråga om kapacitet, ekonomi och utrustning som krånglar minimalt. Med det produktval vi gjort vet jag att vi inte gör våra kunder besvikna. Inom bergkrossning finns obegränsade resurser här i Norden så det är i princip bara at krossa på. När det gäller fördelarna med att återvinna byggnads- och rivningsrester så har vi fortfarande bara skrapat på ytan. Det finns enorma potentialer och vi arbetar mycket med att få entreprenörerna att inse detta”, avslutar Lars-Gunnar Ström.
www.krossia.se


 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×