Jerneviken skandinavisk generalagent för OxySanTM

Publicerad 12/10, 2017 kl. 14:12

Jerneviken Maskin meddelar att man utsetts till generalagent i Skandinavien för OxySan, portabla och ozonfri joniserare som med kraftfull prestanda och ny teknik renar krävande miljöer inom bygg- och rivningsbranschen.

Agenturen startade i  juli 2017 och gäller  försäljning, service, reparation av det  uppdaterade och förbättrade joniseringsaggregaten OxySan. Oxysan  lämpar  sig framförallt till bygg-  och  rivningsbranschen där  damm  utgör  ett problem och inom  miljöer med starka dofter eller förorenad  luft.

Beroende på nedsmutsningsgrad kan oxysan  användas på olika sätt för att  uppnå  önskat resultat - maxeffekt för att snabbt få bort  luftföroreningar eller  lukter  ur ett rum och på svag  joniseringseffekt för att  förebygga att  luften  blir dammig eller förorenad. OxySan  renar  inneluften på ett  naturligt sätt genom att  återställa den  naturliga mängden av joner som  därmed ger  positiva  hälsoeffekter och en förbättrad  arbetsmiljö.

Med hjälp av jonisering  fylls luften av positiva och negativa  joner. Dessa molekyler  bildar större partiklar som  blir tunga  och  faller till golvet. Detta gör  att bland annat dammpartiklar, asbest  och andra farliga mikropartiklar som  skapar hälsovådliga arbetsmiljöer  blir lätta att dammsuga upp. Oxysan är ett portabelt  aggregat  med hög  prestanda och låg energiförbrukning. Effekten  av oxysan har långhållbarhet och vid behov kan  flera aggregat  användas samtidigt.

 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×