Intervju med Johannes Wilfred Huber: Anpassning och mångfald är nyckeln

Publicerad 22/3, 2016 kl. 16:59

Vid PDs besök i Schaan fick Jan Hermansson även möjlighet att träffa Johannes Wilfred Huber som är högste chef för Hilti Business Unit Diamond Systems. Huber delade sina tankar och funderingar om den rådande marknadssituationen och framtiden för Hilti inom området betonghåltagning.

Hilti tros vara den största globala tillverkare av håltagningsutrustning och diamantverktyg med direktförsäljning. På vissa marknader som exempelvis Norge sker dock försäljningen genom en fristående återförsäljare men det är ganska ovanligt. “Vi lägger ner mycket möda på att hitta den bästa och rätta säljkanalen i varje region som är till gagn för våra kunder. Därför är mångfald följt av anpassning av största vikt”, säger Huber. “Med betoning på mångfald anser jag att vi kan hantera vårt arbete bättre. Detta är också anledningen till att vi mycket gärna se fler kvinnor på olika befattningar inom vår organisation “.

Hilti har vid upprepade tillfällen vunnit priser under de senaste åren för att vara ett av de bästa företagen att arbeta för i flera länder. “Om våra anställda är nöjda med vad de gör och gillar sitt jobb ger de också våra kunder en bra service”, säger Huber.

 

Fokusera på ökat antal marknadsandelar globalt

Hilti har ett starkt fotfäste på de flesta av de stora marknaderna i Europa. Även södra Europa börjar resa sig så sakteliga efter år av recession. Huber menar att även om Hilti har en mycket stark position på flera av de europeiska länderna finns fortfarande utrymme för att öka sin marknadsandel. “Enkelhet, effektivitet och ökad vinst för användarna är våra nyckelord. Och vi har arbetat och arbetar hårt för att utveckla produkter och arbetssituationer som ska åstadkomma det. Det är lite som ett missionsarbete att göra användarna medvetna om fördelarna med våra produkter och kompletta paket som exempelvis Fleet Management Program och Cut Assist System “, berättar Huber.

Huber framhåller också att USA-marknaden prioriteras och där kan Hilti växa mycket mer framförallt inom håltagningssektorn. Ett exempel är att man nu startar produktion av Equidist-verktygen även i USA. Samma sak med produktion av Equidist i Indien med fokus på den asiatiska marknaden. Huber har också stora förhoppningar om tillväxt i Asien. Det enda område som bekymrar honom är Sydamerika och särskilt Brasilien och Argentina. “Brasilien har både ekonomiska och politiska problem. Länderna var starka när råvarupriserna var höga. Men när priserna föll dramatiskt följde ländernas ekonomi med i raset “, säger Huber. “Det är helt annorlunda med Mexiko, som är en marknad med stor potential”.

 

Organisk tillväxt med starka ägare är receptet

Hiltis organiska tillväxt är ett prioriterat område och man tänker inte växa genom förvärv utan är starkt fokuserade på anpassning och mångfald. Dessa värden byggs mest effektivt upp genom organisk tillväxt än genom uppköp. Huber menar att de tillverkare som har gjort sin hemläxa väl kommer att lyckas i framtiden. Framtiden kommer att vara mer krävande ifråga om nya applikationer kundrelationer, produkter, diamantverktyg och service. Hiltis serviceprogram är en nyckelfråga. Ingen reparation bör ta mer än tre dagar i genomsnitt. “En dag för transport till en serviceverkstad, en dag för reparation och en dag transport tillbaka till kunden. En annan sak som vi som tillverkare måste bli bättre på, och som inte har med relationer med kunden att göra, är volatiliteten i växelkurserna. Detta blir en allt viktigare nyckelfråga för vår verksamhet, säger Huber”.

Huber betonar också värdet av att Hilti är ett familjeägt företag. Hilti ägs idag av familjen Hilti som inrättat bolaget som en stiftelse med familjemedlemmar som har en mycket stark inverkan på bolaget. Martin Hilti grundade bolaget 1941 och i år firar man alltså 75 år. Ordföranden för Hilti är idag Martin Hiltis son Michael Hilti.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×