Husqvarna axlar ledande roll inom säkerhetsutbildning

Publicerad 12/10, 2017 kl. 14:24

Under snart ett års tid har Husqvarna Construction kontinuerligt arbetat intensivt med att genomföra upprepade utbildningstillfällen hos ett flertal kunder, däribland Veidekke och NCC.

“Vi på Husqvarna har alltid användaren i fokus. Vi tycker att det är extremt viktigt att belysa frågeställningar kopplade till säker arbetsmiljö. Ett av våra huvudsakliga mål är att göra allt vi kan för att minimera olyckor kopplade till användande av våra produkter. Med den inställningen känner vi oss stolta över att tagit en ledande roll inom utvecklandet av utbildningsprogram för att främja säkerhet inom vår bransch. Vi kommer göra allt vi kan för att skapa en säkrare arbetsmiljö för våra användare”, säger Hans Lück, Säljbolagschef Husqvarna Construction Products.

Utbildningen som under året beräknas examinera runt 3000 användare är sanktionerad av Swedish Rental, en organisation för svenska uthyrningsföretag, och BFB, Branschorganisationen för Byggnadsberedningar (Sveriges Byggindustrier).

“Efter olyckorna med motorkapar agerade Husqvarna föredömligt. Information och utbildningsunderlag togs fram snabbt och transparent”, säger Lena Haabma på Swedish Rental.

 

Uppskattad Utbildning 

Utbildningen har visat sig vara mycket uppskattad bland ett flertal av Husqvarnas kunder och samarbetspartners.

“Utbildningen har givit vår personal en djupare förståelse av motorkapen och dess användningsområde då utbildningen var både teoretisk och praktiskt samt att det även ingick en genomgång om risker med kvartsdamm”, säger Franco Montebovi, Verksamhetsutvecklare på Veidekke.

“Motorkapsutbildningen ser vi som ett led i arbetet mot färre olyckor med denna maskin. NCC beslutade för flera år sedan att torrkapning inte är tillåtet pga av den dammspridning som då uppstår. Idag ser vi att vi tänkte rätt i och med kraven i den ”nya” kvartsföreskriften. Att kapa utan vatten är idag inte bara dumt, utan oförsvarbart för seriösa företag”, säger Rolf Tengner på NCC.

“Utbildningen är ett bra initiativ för att öka kunskapen och minska olyckorna med motorkapar. Det är bra att utbildningen lägger stor vikt på kapteknik med praktiska moment, men även att den belyser vikten av att använda rätt diamantverktyg till respektive arbetsmoment”, säger Johan Ehk Produktchef på Stavdal.

Husqvarna känner sig stolta över att lagt grunden för det utbildningsprogram som nu utvecklats till den mån att det behärskar möta det stora behov av specialutbildning för användande av motorkap, diamantklinga och dammhantering.

 

Omfattande utbildning

Utbildningen innehåller praktiska övningar för att applicera korrekt kapteknik. Utbildningen medför dels ökad kompetens, men främst bidrar den till att skapa säkrare arbetsmiljöer genom att minimera olyckor relaterade till felaktigt användande av motorkapar, diamantverktyg och dammhanteringsutrustning.

 

Teoretiska moment

25 % av utbildningen består av teoretiska inslag i arbetet med motorkapar, diamantverktyg och dammhantering.

 

Praktiskt slutprov för certifikat

Efter genomförd utbildning genomgår samtliga deltagare ett praktiskt slutprov där deltagarna vid ett godkänt resultat tilldelas certifikat.

www.husqvarnacp.se 

 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×