Hjärtat av Husqvarna

Publicerad 18/5, 2015

Husqvarna Construction Products, en gigant inom håltagning och rivning med tillverkning tre på kontinenter. Det var länge sedan allt utgick från fabriken i Jönköping som främst var känd under namnet Dimas. Men faktum är att Jönköpingsfabriken fortsatt spelar en väldigt viktigt roll i Husqvarnas tillverkning av diamantverktyg för den så kallade Heavy User-sektor och är dessutom huvudkontor för det svenska säljbolaget.

Många typer av produkter bär varumärket Husqvarna, bolaget som funnit i över 325 år. För vår bransch går tankarna dock främst till Husqvarna Construction Products utrustning för håltagning, rivning, anläggningsarbete, slipning och polering av betonggolv samt ett brett sortiment av diamantverktyg. Produktutvecklingstakten är hög, marknadsföringen kraftfull och organisationen den största i branschen, inte bara i Sverige utan även internationellt. Unikt för tillverkaren är också att en stor del av vinsten plöjs ner i nya utvecklingsprojekt och går tillbaka till branschen så att säga.

Särprägel som mejslades ut på 1970-talet
Men var ligger hjärtat av Husqvarna? Det finns många svar på den frågan men om tidningen Professionell Demolering själv får svara lutar det nog åt Jönköping trots att staden med samma namn, där Husqvarna grundades, bara ligger några kilometer bort. Husqvarna Construction Products globala huvudkontor och centra för produktutvecklingen av maskiner ligger dock i Jonsered utanför Göteborg. Huvudsäte för utveckling av diamantverktyg ligger i Ath i Belgien. Den här artikeln tar dock sikte främst på verksamheten i Jönköping och hur tillverkningen utvecklats där. Man måste komma ihåg att Husqvarna Construction Products är ett gigantiskt bolag med många förgreningar och det krävs många spaltmetrar för att ge rättvisa åt alla enheter inom bolaget. Men tillverkningen i Jönköping har sedan Professionell Demolering startades 1995, tillsammans med andra svenska tillverkare, spelat en väldigt viktig roll för tidningens utveckling. Bolaget hette dock Dimas på den tiden vilket väcker minnen för många av de som varit med i branschen under många år. Det var därför Professionell Demolerings utsände begav till Jönköping inför framställningen av den här artikeln. Det passar dessutom särskilt bra med tanke på att tidningen Professionell Demolering firar 20 år i år.
Det som idag är Husqvarna Construction Products byggdes en gång upp runt bolagen Partner och Dimas. Partners kapmaskiner ägdes av Electrolux och man behövde en tillverkare av diamantverktyg till sina kapar. Det var så Dimas förvärvades av Electrolux 1987. Men med köpet av Dimas följde så mycket mera. Under 1990-talet och en bit in på 2000-talet skedde stora förändringar inom företagsgruppen. Kraftfulla förvärv genomfördes både i USA och Europa. Bolagsgruppen bytte namn, först till Electrolux Construction Products och när verksamheten bröts loss från Electrolux till Husqvarna Construction Products. Verksamheten inom Dimas och Partner blev själva startskottet för ett mycket större sammanhang. Dimas fabrik i Jönköping är idag en tillverkningsenhet bland många andra Husqvarna-fabriker i Europa, USA och Kina. Men vilken betydelse har egentligen Husqvarnas fabrik i Jönköping idag? Är det bara en bricka i spelet? Fabrikerna har behållit sin särprägel, en särprägel som mejslades ut redan i mitten av 1970-talet. Verksamheten i Jönköping startades i liten skala 1977 på samma plats som den ligger idag. Men inte mycket är sig likt från tiden då bolaget hette Dimas. Den ursprungliga tomten är idag bebyggd till närmare 90 procent, i vissa delar i två plan. När Professionell Demolering besöker är det Husqvarnas försäljningschef i Sverige, Hans Lück, Area Manager för Norra Europa, Per Hellström och produktionschef Peter Klint som tar emot.

“Skräddarsytt i stora serier”
“Vi kanske inte pratar så mycket om det men faktum är att tillverkningen i Jönköping är ett viktigt nav i hela Husqvarna-apparaten. Tillverkningen i Jönköping är huvudfabrik för hela det så kallade “Heavy Users-sortimentet” i Europa. Vi förser först hela Europa med produkter men exportera även i stor utsträckning till Husqvarna-kontor runt om i hela världen”, säger Peter Klint.
Viktigt att påpeka är att i Jönköping tillverkas uteslutande diamantverktyg. Centra för utveckling av diamantverktyg ligger som nämnts i Ath men man har även en del lokal produktutveckling i Jönköping som exempelvis produktion av prototyper.
“Vår styrka i Jönköping har alltid varit korta beslutvägar, platt organisation och därmed snabbt fotarbete. Inte minst till den nordiska marknaden kan vi snabbt skräddarsy produkter i korta eller långa serier för våra kunder och garantera minimala leveranstider men samtidigt producera stora mängder standardverktyg när behovet finns”, säger Hans Lück.
“Att vi är bra på att skräddarsy och anpassa våra produkter till arbetsuppgiften har att göra med vårt upplägg på vår produktion också. Vi följer vårt eget utvecklade produktionssystem kallat HOS – Husqvarna Operation System som är kopplat till LEAN-modellen. Vårt arbetssätt drar både enskilda kunder och hela regioner nytta av”, tillägger Klint.
HOS genomsyrar all verksamhet inom Husqvarna Construction Products och omfattar företagets alla fabriker och säljbolag. Systemet implementerades 2010 och samtlig personal genomgår löpande internutbildningar avseende systemet. Systemet berör samtliga anställda och koordineras av en person per fabrik. Det fina med systemet när man arbetar med det kontinuerligt är att man snabbt kan spåra ett problem och åtgärda det eller hitta lösningar och förbättringar.
De diamantverktyg som produceras i Jönköping lagerförs i centrallager i Jönköping, Metz i Frankrike och Ostrava i Tjeckien så att de snabbt kan vara ute hos kund. Produktionsupplägget bygger på att man tillverkar i takt efter inkomna order och ledtiden ligger på mellan 0 till 5 dagar. Att produktionen är baserad efter orderingången innebär inte att man inte lagerför vissa produkter. Det finns alltid verktyg i lager men saldot hålls så lågt som möjligt. Tack vare den snabba produktionstakten kan man på väldigt kort tid producera en stor mängd verktyg. Tillverkningen är uppdelad på våtkapklingor för vägg- och golvsågning i diametrar från 500 till 2000 mm. Vidare tillverkas lasersvetsade torrkapklingor framförallt för handhållna maskiner i diametrar från 300 till 500 mm. Man tillverkar kärnborr från 6 till 2000 mm i längder från 100 till 6000 mm. Utöver detta produceras mer än 2 miljoner diamantsegment i 300 olika varianter per år. I Jönköping produceras också det välkända Diagrip-sortimentet som är lite Husqvarnas svar på metoden om positionerade diamanter i segmentet för att öka avverkning och livslängd. Men i Husqvarnas fall handlar det inte direkt om en positionering av diamanterna utan Diagrip är en helt egen utvecklad vetenskap som utvecklats i Ath. Naturligtvis är det hemligt hur man går till väga men man kan säga att segmentet är uppbyggt av Diagrip-pellets som består av diamanter och bindemedel. Enligt Klint erbjuder Diagrip-principen ett oerhört kraftfullt segment med oöverträffad avverkningskapacitet. PDs utsände fick besöka det hemliga rummet där Diagrip-pellets tillverkas men fotografering var naturligtvis uteslutet.
I övrigt kanske inte själva produktionsanläggningen i Jönköping skiljer sig så mycket från andra tillverkare. Principerna för de olika produktionsmetoderna är de samma men Jönköping-fabriken lyckas hålla en mycket hög produktionstakt med bevarad och även förhöjd kvalitetsnivå tack vare en rad olika faktorer. HOS-systemet, som vi nämnt om, har en avgörande betydelse i förening med att man använder sig av en modern maskinpark och ett noga utformat och övervakat produktionsflöde samt täta kvalitetskontroller i varje led av tillverkningen. I genomsnitt arbetar man tvåskift men går ibland upp till treskift då orderingången kräver det.

Stark ställning
Tillverkningen i Jönköping utnyttjar fabrikslokalerna maximalt. Det finns idag inte så mycket utrymme att växa för de 60 personer som arbetar på fabriken. I lokalerna huserar även det svenska säljbolaget som leds av Hans Lück. Per Hellström, som arbetat länge inom Husqvarna-organisationen, och är Area Manager för Norra Europa utgår även från Jönköpingskontoret. Ett sätt att frigöra mera produktionsyta kanske skulle vara att separera de som arbetar med försäljning- och marknadsföring från produktionen. Men en viss trångboddhet beror på en gynnsam verksamhet. Något som Hans Lück understryker. “Faktum är att vi har upplevt en lång rad av gynnsamma år då vi ökat vår omsättning. Under 2014 ökade vi några procent både på diamantverktyg och maskiner och jag räknar med en fortsatt ökning i år. För mig tyder det på att vi gör helt rätt saker och det ska vi fortsätta med”, säger Hans.
Även om hela landet är viktigt för Lück så är det storstäderna, Stockholm, Göteborg och Malmö, som dominerar med dryga 60 procent av försäljningen. Här har också Husqvarna egna kundcenter sedan länge. Att man fortsatt har en stark ställning i Sverige är det nog ingen som tvekar på. “Men konkurrensen är hård så man får aldrig slappna av”, inflikar Lück. En viktig fördel i arbetet för det svenska säljbolaget som Lück framhåller är närheten till både produktutveckling och tillverkning som ligger i Sverige. “För oss och framförallt kunderna är det en styrka att veta att produkterna faktiskt tillverkas till stor del i Sverige och inte i något avlägset land. Diamantverktyg kan skräddarsys för uppgiften då de produceras i Jönköping. Jag tror inte att alla våra kunder faktiskt är medvetna om det”, säger Lück.
Med sina diamantverktyg och maskiner för håltagning och rivning har man ett starkt grepp och framförallt rivnings- och håltagningsbranschen. Med sina kapmaskiner breddar man kundsegmentet till att även gälla den generella bygg- och anläggningsbranschen. Rentalmarknaden är också viktig och något som man satsar starkt på. Man är bland annat medlemmar i landets två branschföreningar för uthyrning, Hyrex och Swedish Rental Association. För uthyrning passar i princip hela sortimentet in med tyngdpunkt på kapmaskiner, golvslipar, stofthanterare och borrsystem. En viktig del i att lyckas är också service och reservdelar. Ett nytt kundcenter öppnades för en tid sedan i Göteborg. Nu förstärker man även i Stockholm genom att man anställt Magnus Håkansson Servicetekniker och Andreas Gustafsson Regionchef. I Göteborg har också en Lars Castrol anställts som servicetekniker.
Rekrytering av säljare i Stockholm är igång, ny säljare planeras även för Göteborg. Husqvarna utökar numerären av medarbetare för att kunna leva upp till sina kunders förväntningar.
”Vårt mål är att maskinerna som varit på service ska vara tillbaka hos kund på 3-5 dagar. Idag består det svenska säljbolaget av 20 personer varav 13 arbetar med försäljning.”

Ökar i övriga norden
Men det är inte bara i Sverige som Husqvarna ökar. Man har också en stark ställning i övriga nordiska länder enligt både Lück och Hellström. “Vi är marknadsledande både i Norge och Danmark. I båda länderna har vi dessutom förstärkt säljkårerna på grund av att vår verksamhet expanderat. I Danmark värvades nyligen Anders Östergaard till VD-posten”, men även i Norge och Finland har nya landschefer anställts”, säger Per Hellström.
Det norska säljbolagets huvudkontor ligger i Oslo samt att man har ytterligare två externa servicecentra i Bergen och Trondheim. I Danmark ligger huvudkontoret i Köpenhamn och man har egna servicecenter både på Själland och Jylland.
I Finland är Husqvarna definitivt bland dom “topp 3” största leverantörerna, enligt Hellström. Det egna dotterbolaget ligger i Vaanta utanför Helsingfors. Även här ökade man sin omsättning under 2014 jämfört med året innan.
Även i år lanserar Husqvarna en rad nya produkter. Det var på den amerikanska mässan World of Concrete som de visades. I Sverige är det dessvärre lite tunt i år med branschmässor för den här sektorn. Närmaste mässa där nyheterna presenterades var Intermat i Paris i mitten av april. Bland nyheterna är tveklöst den största en högfrekvensstyrd kedjesåg med beteckningen K 6500 Chain. Sedan har man lanserat bensinkapen K 970 samt två nya golvsågar, FS 5000D och FS 7000D. En annan nyhet är den uppgraderade golvslipmaskinen PG 820 RC numera med fjärrstyrning. Man har också lanserat en ny stofthanterare kallad DC 3000. Nytt är också torrkapklingserien Vari-Cut. Lück flaggar också för att fler nyheter kommer att lanseras under året men han vill inte gå in på vad.

 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×