Hamnrenovering med Conjet ”Nalta” Jetframe 101

Publicerad 11/4, 2017 kl. 10:43

Kapellskär är en hamn belägen cirka 80 km norr om Stockholm. Ett stort antal lastbilar använder hamnen dagligen där man kan förkorta transporttiden till Åland och Finland betydligt jämför med att använda hamnarna i Stockholm.

Kapellskär är en hamn belägen cirka 80 km norr om Stockholm. Ett stort antal lastbilar använder hamnen dagligen där man kan förkorta transporttiden till Åland och Finland betydligt jämför med att använda hamnarna i Stockholm. 

Hamnen ägs av Stockholms Hamn som insåg behovet av att reparera av piren där fartygen dockar i hamnen. Reparationsarbetena utfördes av Waterjet Entreprenad AB.

Skälet för reparationen var att ett katodiskt skydd behövde installeras. För detta behövde cirka 30 mm betongyta på huvudbalkar, tvärbalkar, väggar samt taket i kajerna behandlas.

För utsidan på kajen valde Waterjet Entreprenad AB att använda en Conjet Robot 557 som lätt skulle kunna komma åt  med sitt effektiva bomsystem. Jetframe 101 eller ”Nalta”  som den kallas användes för att behandla ytan under piren, taket liksom väggarna i tvärbalkarna. Nalta 101 är en smidig lösning och ett ramsystem som kommer åt i trånga utrymmen. En handlans hjälpte till att nå områden som till och med var för trångt ens för Nalta 101.

Högtrycksvattnet till enheterna levererades av två högtryckspumpar. För roboten 557 valde Waterjet att använda Conjet Super Silenced pump, 500 kW, 1040 bar vid 262 l / min. För Nalta 101, användes en 120 kW högtryckspump, rankad 2600 bar vid 24 l / min.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×