Första steget mot ny central industrimark

Publicerad 28/5, 2018 kl. 16:18

Efter många års idogt arbete med att få till en sanering togs nyligen äntligen första rivningstaget på före detta batterifabriken i Hultsfred. De samverkande aktörerna för saneringsprojektet; Hultsfreds kommun, Sveriges geologiska undersökning, SGU, Länsstyrelsen och representant för de ansvariga företagen var alla på plats.

Under nästan 50 år tillverkades batterier på området och sedan 1999 har området ekat tomt. Hultsfreds kommun har länge drivit på frågan för att få till en sanering. Lars Rosander, kommunalråd Hultsfreds kommun fick den stora äran att ta det första rivningstaget.

Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Hultsfreds kommun har jobbat hårt med saneringsfrågan. För hans del innebär ett första rivningstag en glädjens dag och ett steg närmare attraktiv industrimark.

Paul Ahearn, representant för de ansvariga företagen, kom hela vägen från USA för att med egna ögon se det första rivningstaget.

SGU är huvudansvarig för de saneringsåtgärder som görs på området och de är mycket nöjda med hur arbetet fortskrider.

Vad kostnaden för saneringen av byggnader, rivningen och den förorenade marken blir går i nuläget inte riktigt att säga då marken ska undersökas när byggnaderna är borta. Statliga bidrag från Naturvårdsverket förmedlade av Länsstyrelsen står för en del av kostnaderna, en del står de ansvariga företagen för, en del står Hultsfred kommun för. Naturvårdsverket har beviljat bidrag för åtgärderna på högst 18 miljoner kronor; elva miljoner kronor 2018 och sju miljoner kronor 2019. Det statliga bidraget ska täcka en tredjedel av kostnaderna

“Det har varit en lång resa som startade för mer än 20 år sedan och utan kommunens engagemang hade vi inte stått här idag. Anledningen till att vi arbetat med att få till stånd en sanering och att Naturvårdsverket beviljat medel till detta projekt är att Hultsfredsdeltat har ett mycket stort skyddsvärde. SGU har beräknat att tillgången av grundvatten skulle kunna försörja hela Oskarshamn stad med dricksvatten”, säger Tommy Hammar, Länsstyrelsen Kalmar.

 

 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×