Fler aktörer satsar på återvinning

Publicerad 24/4, 2008

Nu har branschen äntligen kommit till den punkt som vi hoppades på redan under 1990-talet, att återvinning av betong lönar sig. Framförallt är det våra regler och lagar som gjort det möjligt.

Ett tecken detta är att allt fler leverantörer börjar intressera sig för återvinning igen. Det var nu ganska många år sedan som svenska rivnings- och anläggningsentreprenörer började intressera sig för återvinning av rivningsrester. Redan i början av 1990-talet pratades det väldigt mycket om värdet av att återvinna betong, tegel och annat byggmaterial med hjälp av mobila krossar. Några år tidigare hade nya typer av hydrauliska rivningsverktyg, såsom betongsaxar och pulveriserare, dykt upp på marknaden som utgjorde en del i återvinningstänkande och som underlättade hanteringen fram till krossen. Förutsättningen för att återvinningstänkande skulle slå igenom var dock att lagar och regler utformades i den här riktningen. Och till en början pekade allt på detta och en hel bransch gick och väntade på nya direktiv för återvinning av byggrester, men ingenting hände.

Vågade inte satsa fullt ut
Tillverkarna hade följt återvinningsvindarna inom industrin och börjat utveckla maskiner för återvinning av rivningsrester men när lagarna inte anpassats så att de möjliggjorde att det gick att tjäna pengar på att återvinna var det naturligtvis svårt att övertyga kunderna att investera. Framförallt Metso Minerals, som på den tiden hette Nordberg, utvecklade en hel serie larvbandsburna krossar som man kallade City Line eller City Crusher. Intresset var stort men väldigt få våga investera och de som gjorde det hade svårt att få avsättning för sina maskiner.
De flesta av de större krosstillverkarna var inne och nosade på återvinningssektorn men ingen i den omfattningen som Metso Minerals. Många garderade sig och utvecklade maskiner som hade ena “foten” kvar i bergkrossningen vilket resulterade
att maskinerna blev ganska otympliga och dyra inköp. Metso Minerals, Svedala, OM Track, Hartl, Extec m fl hade alla maskiner som kunde användas i återvinningssammanhang men var egentligen mest passade för krossning av berg. Det skulle dröja ända fram till slutet av 1990-talet innan kan tala om att det dök upp ordentliga möjligheter för att börja återvinna rivningsmaterial istället för att köra det på tipp.
Den verkliga accelerationen kom först på 2000-talet då man äntligen fick till regler och föreskrifter som angav hur den återvunna betongen skulle få se ut för att kunna användas som fyllnadsmaterial eller bärlag för parkeringsplatser, gångbanor,
cykelvägar m m. På den här punkten hade det svenska vägverket suttit och ruvat på bestämmelserna och kanske hållit inne med besluten lite väl länge. Vad som återstår idag är en bestämmelse som tillåter användning av återvunnen betong även som vägmaterial. men vad PD erfar är en sådan bestämmelse ännu inte klar.

Få satsade helhjärtat
Väldigt få av de som var med och satsade helhjärtat på renodlade mobila återvinningskrossar i början av 1990-talet har haft uthållighet att fortsätta på samma spår. Konsekvensen har istället blivit, det vi var inne på tidigare, att man satsade på lite större maskiner som även var lämpade för krossning av bergprodukter, något som många gånger resulterade i maskiner som egentligen inte var optimala för varken återvinning eller bergkrossning. Det finns egentligen bara en tillverkare som var uthållig nog genom hela denna resa och det var HMH Engineering från Österrike med produktserien Rubble Master. Det finns anledning att beundra tillverkaren eftersom man konsekvent satsat enbart på återvinningskonceptet. Produkterna är små och kompakta och speciellt utvecklade för att krossa betong, tegel, asfalt och andra typer av rivningsmaterial. Man siktade redan från början på mindre entreprenörer med behov att krossa relativt små mängder material och det var inom detta segment man nischade in sig och här ligger man till stor del fortfarande kvar. Redan tidigt i företagets historia arbetade man utifrån ett bredare miljöperspektiv än endast materialåtervinningen.
Man utvecklade maskiner för krossning i innerstadsmiljöer som var bullerdämpade och som sedermera förseddes med en rad andra miljövänliga egenskaper. Få andra tillverkare har tagit återvinning- och miljötänkande så långt som HMH Engineering och dess grundare och ägare Gerald Hanisch.
HMH har däremot på senare tid till att många andra tillverkare börjat intressera sig för återvinning av rivningsrester igen. Bara i Österrike har en hel rad både befintliga och nya tillverkare tagit upp återvinningskrossar i sortimentet.
Tillverkaren Hartl var tidigt ute men inte med en renodlad återvinningskross. Efter flera ombildningar av bolaget satsar men idag till stor del på återvinningskonceptet i bolaget Hartl Powercrusher. En annan tillverkare var Schmidt Crushtek, också österrikiskt men sedermera amerikanskt. Bolaget hamnade tyvärr in en hel del tvister och problem och finns inte längre på marknaden. Däremot har tidigare anställda i bolaget hoppat av och startat egna bolag såsom DSB och Rockster Recycler.
En annan tillverkare vid sidan om Metso Minerals, Hartl och Rubble Master som var med i den första återvinningsvända var italienska tillverkaren OM-Track. Dessvärre lyckades man inget vidare på den svenska marknaden den första gången man försökte.

Nya och gamla aktörer
Men vilka är då spelarna på den svenska arenan idag? Ifråga om renodlad återvinning av olika typer av rivningsrester är det helt klart Rubble Master som är det ledande varumärket ifråga om mobila krossar för återvinning av bl a rivningsrester.
Denna tillverkare har helt klart de mest genomtänkta maskinerna för ändamålet och bedriver en målmedveten markandsföring gentemot användarna. Tidigare låg tyngdpunkten på kompakthet och återvinning av små och medelstora mängder men idag har man vidgat produktsortimentet men maskiner som även klarar stora mängder och t o m till viss del krossning av berg. Man har också ett sortiment av siktar när mindre fraktioner behövs.
Om HMH med Rubble Master visat på en enorm uthållighet och målmedvetenhet så har den svenska återförsäljaren av produkterna visat på minst lika stor uthållighet och framförallt kunnande inom området. Det var företaget Svend M. Andersen som ursprungligen tog Rubble Master till Sverige. Numera är företaget namnändrat till Andersen Contractor AB. Motorn bakom är dansken Svend M. Andersen som verkligen kämpat för att etablera en marknad för återvinning av rivningsrester i Sverige. Som ett komplement till Rubble Master-sortimentet marknadsför man även OMTracks sortiment som tar vid där Rubble Masters största modell, RM 100, slutar.
Sedan en tid tillbaka har återförsäljaren Maskinia inlett en målmedveten satsning på krossning och återvinning. Man är återförsäljare för Kleemann, Keestrack och Rockster Recyclers mobila krossar, siktar och flistuggar via dotterbolaget Krossia.
Det är framförallt Rocksters produkter som är avsedda för återvinning av rivningsrester. Rockster grundades i Österrike 2004 av en grupp personer som alla har lång erfarenhet från olika tillverkare av kross- och sorteringsutrustning. Företaget har specialiserat sig på konstruktion och tillverkning av mobila krossar och sorteringsutrustning för återvinning av asfalt, betong, rivningsmaterial och stenmaterial.
Rocksters filosofi vid framtagande av nya maskiner har varit att genomgående basera sina konstruktioner på välkända och etablerade leverantörer. Allt för att underlätta för användarna att enkelt kunna hitta reservdelar vid service och reparation.
Idag tillverkas tre olika storlekar av krossar, både portabla med hjälp av ett lastväxlarsystem samt mobila på larv. Det finns maskiner med antingen slag- eller käftkross. Flera maskiner kan förses med en sikt för antingen sortering i två olika fraktioner eller en färdigfraktion och plusmaterial i retur till kross.
Administration, försäljning och eftermarknad finns i Enns, Österrike medan tillverkning sker i egna fabriker i Slovakien. Produktansvarig och säljare på Krossia är Lars-Gunnar Ström som har lång och gedigen erfarenhet från arbete med flera stora märken inom krossning och återvinningsutrustning.
Ett annan tillverkare och dessutom svensk som under den senaste tiden tydligt visat att man ämnar satsa på krossning och återvinning är Sandvik. Sandvik har sedan övertagande av Svedalas krossdivision vidareutvecklat produktsortimentet men satsningen skedde främst inom bergkrossning.
Under Bauma förra överraskade man dock branschen genom att offentliggöra att man förvärvat tillverkaren Extec och samtidigt köpt resterande aktier i Fintec som man tidigare varit delägare i. Både Extec och Fintec tillverkar i större grad utrustning för återvinning av rivningsrester. Både Extec och Fintec har under det senaste halvåret lanserat flera nya modeller och sist i ordningen är Fintec 1440 som man kan läsa om på nästa sida.
En annan intressant nykomling på krossidan är Biocares CitySkid som är en liten kompakt kross för återvinning av rivningsmaterial såsom betong, tegel, sten m.m. Fördelen med CitySkid är att den är liten och smidig att transportera, flytta och etablera och den lönar sig att krossa små mängder med. Den påminner en del om RM60 när den kom. Mer om CitySkid och Biocare hittar du på nästa sida. Allt fler entreprenörer och framförallt rivningsentreprenörer investerar i mobila återvinningskrossar. När lagstiftningen nu gjort det möjligt att tjäna pengar på återvinning så varför inte. Senast köpte RÅD i Sverige AB en ny OM-Track Apollo från Andersen Contractor.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×