Falkenbergs imponerar med jättejobb på Väröbruk

Publicerad 22/12, 2016 kl. 14:49

Företaget Falkenbergs Håltagning AB tilldelades det Svenska Demoleringspriset 2016 i kategorin Årets Håltagningsentreprenör. Anledningarna till att demoleringspriset jury valde just Falkenbergs Håltagning AB är många.

Men betydande orsaker var företagets utveckling under de senaste åren och ett av företagens större projekt, expansionsarbetet av Väröbruk.

Men innan vi går in på Väröbruks-projektet bör andra saker om Falkenbergs Håltagning nämnas i sammanhanget. Bolaget grundades 1987 och drivs idag av Urban Johansson. Urban tog över verksamheten från sin bror Thomas. Ända sedan 2009 har bolaget varit inne i en expansiv period och bolaget har växt ifråga om projekt, antal anställda och omsättning. Men för Urban handlar det inte om att vara störst utan att istället att se till att leverera kvalitativa tjänster och att kunderna därmed är nöjda.

 

Stark expansion sedan 2009

Orsakerna till bolagets expansion är en rad större och avancerade projekt under de senaste åren. Ett exempel är byte av avlopp på Carlbergs bryggeri i Falkenberg. Totalt byttes 500 m avloppsrör ut varav cirka 100 m i bryggeriets brygghus där golvet som sågades var 800 mm tjockt. “Vi använde djupsågningsutrustning till vajersågen för att klara av den tjockleken”, berättar Urban. “På grund av att produktionen var igång samtidigt så fick vi såga under tankar och maskiner”, tillägger Urban. Resterande 400 m sågades med golvsågar och väggsågar. Tjockleken var som minst 300 mm. Ett annat stort projekt var vajersågning av en kraftverksdammvägg där en öppning skulle tas upp. Öppningen var 6x6 m och varierade mellan en meter och upp till fyra meter i tjocklek. Materialet i väggen bestod av berg och betong. Ett annat jobb har varit att väggsåga pirhuvuden i Varbergs hamnområde. Man väggsågade cirka 100 m ner till en tjocklek på 550 mm.

 

Största projektet hittills

Men det största projektet i företagets historia var trots allt arbetet på Väröbruk. Väröbruk eller Södra Cell Värö är ett sulfatmassabruk, som det officiellt heter, ligger i Varbergs kommun intill Viskans utlopp i Kattegatt. Falkenberg Håltagnings insats var en del i ett större expansionsarbete av bruket. Södras styrelse beslutade i februari 2014 att investera fyra miljarder kronor i en kraftig utbyggnad av Södra Cell Värö. Expansionen innebar en ökning av produktionskapaciteten från 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. Bruket är idag ett av världens största för produktion av barrsulfatmassa.

Arbetet för Falkenberg Håltagnings del startade i april 2014. Man började med att såga ner ett turbinvalv som var 150 kvm till ytan och 1,8 m tjockt och som bars upp av 12 pelare som var vardera åtta meter höga. Valvet sågades upp i 25- till 30-tons bitar och pelarna i fyra delar vardera. Under valvet fanns sedan en 900 mm tjock ångledning som absolut inte fick skadas. Man vajersågade cirka 500 kvm och borrade omkring 300 m för lyft och för vajersågning. Totalt sågades 700 ton material i turbinvalvet och arbetet sysselsatte 3-5 man i cirka 12 veckor.

Efter att arbetet med turbinvalvet var klart fortsatte förberedelserna för ett stort produktionsstopp på bruket som skulle börja den 9 maj, 2016. Förberedelserna var rigorösa och började redan 2014 och pågick i princip farm till stoppet 2016 för Falkenberg Håltagnings del. Totalt sysselsatte man i genomsnitt under den här tiden 2 till 6 man heltid på jobbet. Men jobbet skulle periodvis trappas upp under 2015 ju närmare stoppet man kom. Under vissa intensiva perioder var man upp till 30 man på jobbet. Värt att nämna är att under arbetat har det bland annat borrats 400 hål större än 350 mm och utöver det minst 15000 mindre hål.

Under själva stoppet, som pågick i nästan en månad, sysselsatte Falkenberg Håltagning 18 man dygnet runt och sex man extra under dagtid. De arbetade timmarna för Falkenbergs Håltagning under stoppet uppgick till 14 300 timmar. Totalt sedan arbetets start den 14 april 2014 tills det var klart den 6 juni, 2016 hade Falkenbergs Håltagning lagt ner totalt 46 000 timmar på jobbet. För Falkenbergs del omsatte jobbet totalt 45 miljoner kronor.

Den typ av utrustning som använts under jobbet var väggsågar, borrsystem, vajersågar, golvsågar, rivningsrobotar och handkapar i huvudsak från Husqvarna Construction Products. Man har även använt bilningsmaskiner, kompaktlastare från Bobcat med mera. Totalt sysselsatte jobbet som mest 76 personer inklusive UE. Under 2015 omsatte bolaget 16,8 Mkr och fram till augusti 2016 låg omsättningen på cirka 35 Mkr. Antalet fast anställda är 11 stycken. Beställare av Väröbrukprojektet var NCC.

www.falkenbergshaltagning.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×