Dubbel vinst för VOID

Publicerad 22/12, 2016 kl. 14:42

Borlängeföretaget VOID kammade hem högsta vinst i två kategorier vid Demoleringsprisets utdelning på Infracity i Stockholm den 29 september i år. Man utsågs till vinnare av Årets Rivningsprojekt och Årets Håltagningsprojekt för ett storjobb på Ovako Bars i Smedjebacken.

För en erfaren håltagare kan en del projekt betraktas som rutinjobb medan andra uppdrag kräver särskilda lösningar. VOIDs VD Anders Andersson tillika ordförande i branschföreningen Håltagningsentreprenörerna har ett bra exempel på det och berättar här om ett omfattande rivnings- och håltagningsprojekt som utfördes på Ovako Bars i Smedjebacken tidigare i år. Ett projekt som gav VOID dubbla utmärkelser i det Svenska Demoleringspriset 2016. Man kammade nämligen hem förstapris i kategorierna Årets Håltagningsprojekt och Årets Rivningsprojekt.

 

Ett stort tack

Då och då stöter vi på rejäla utmaningar där vår problemlösningsförmåga sätts på prov. En av de kanske största utmaningar som VOID ställts inför var ett uppdrag för Ovako Bars AB i Smedjebacken. “Att vi för genomförandet av projektet tilldelades det Svenska Demoleringspriset 2016 är vi mycket stolta över. Vi har också lärt oss en del under projektet som vi vill dela med oss”, berättar Anders. Anders fortsätter med att först och främst tacka sina medarbetare och samarbetspartners för deras arbetsinsatser och det engagemang var och en visade under projekts gång. “Nu vet jag att tillsammans klarade vi av ännu en utmaning. En stor eloge till Henrik Månsson, arbetsledare hos oss på VOID, som planerade jobbet och även såg till att allt fungerade enligt planering. Och tack till Arnessons Betongborrning AB samt Luleå Hålmetodik AB för ännu ett bra samarbete”, säger Anders.

 

Förutsättningarna

Ovako, är en av Europas främsta tillverkare av komponentstål för kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. VOIDs uppdrag bestod i att demontera större delen av ett äldre ugnsfundament på stålverket i Smedjebacken. Anledningen var att Ovako Bars skulle byta ut en ugn som användes för stränggjutning. Ett nytt fundament skulle sedan gjutas för att klara de krav som ställs för den nya ugnen som skulle monteras.

Några av förutsättningarna för uppdraget var att fundamentets botten skulle bevaras och gjutas på med det nya fundamentet till den nya ugnen. Bilning med hammare fick inte göras för detta kunde skapa mikrosprickor i kvarvarande fundamentsdel. Fundamentet var dessutom delvis under mark och med grundvattennivå över demonteringsnivå. “För det här omfattande jobbet ville vi ha 11 dygn för att genomföra jobbet men vi fick 6 dygn och klarade det på 5”, skrattar Anders.

En anledning till att uppdrag som detta blir tidspressade är att beställaren vill undvika längre produktionsstopp i sin egen tillverkningsprocess. Ju snabbare det går, till exempel att byta ut en ugn, desto tidigare kan beställaren ta upp produktionen igen och säkra leveranserna till sina kunder. Eftersom den nedre delen av fundamentet skulle användas som stabil grund för pågjutning av nytt fundament var det viktigt att detta inte skadades och förlorade sin hållfasthet i samband med bearbetning och rivning av övriga delar av fundamentet.

Förberedelser och projektering
Ett halvår före uppdraget kunde påbörjas fick VOID ta upp sex provhål. Detta gjordes för att kunna bedöma kvalitén på fundamentet. De uttagna borrkärnorna trycktestades och så kallade GV-stag monterades i borrhålen för att hållfasthetstesta fundamentet. Efter provning beslutades hur mycket av fundamentet som skulle behöva demonteras. De delar som klarade testerna bevarades som grund för pågjutning av det nya fundamentet.
NCC genomförde projekteringen och tog fram de ritningar som visade planer, vyer, mått och detaljer, kvarvarande delar samt vad som skulle demonteras eller schaktas bort.

 

Genomförandet

När alla förutsättningar och arbetshandlingarna var klara gällde det för VOID att hålla tungan rätt i mun. “Vi planerade noga, valde arbetsmetodik och utrustning som var så snabb, effektiv samt vibrationsfri som uppdraget krävde. Utmaningen låg i tidplan, metodik och logistik”, säger Anders.

Först och främst var VOID tvungna att välja rätt metod och utrustning för att kunna utföra demonteringsarbetet på ett säkert sätt och utan att orsaka farliga sprickor i kvarvarande delar av byggnad och fundament. Uppdraget genomfördes genom en kombination av metoder såsom borrning och sågning men främst genom vajersågning. Avtalet med beställaren gav VOID som nämnts bara hälften så lång tid att utföra demonteringsarbetet som man offererat. Men detta löste man genom noggrann planering och arbete i skift.
”Det var viktigt att planera varje moment, sågordningen och logistiken för att undvika onödiga problem och hinder under arbetets gång. Att kunna arbeta säkert och att säkra alla lyft som utfördes var en grundläggande förutsättning.”

www.voidab.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×