Det är under en lågkonjunktur som du kan ändra spelfältet

Publicerad 3/9, 2013

Det går fort att komma tillbaka till de gamla vanliga hjulspåren igen. De härliga och lugna semesterveckorna känns redan avlägsna. Sommarens brunbränna avtar snabbt. Nu har allvaret börjat igen men än så länge har inte hösten knackat på riktigt på allvar. Men hur känns branschen? Visst råder en viss känsla av avslagenhet och avvaktan.

Många byggen står fortfarande still medan andra sakta börjar dra igång igen. Det är dessutom ganska ojämnt i landet. De större städerna rullar på bättre medan mindre orter och landsbygden har det värre. Förra året blev skralt för många entreprenörer. Ett läge som höll i sig under vintern och i början av våren. Men sedan började det faktiskt röra lite på sig igen. Jobben började komma tillbaka och ökningen har faktiskt hållit i sig. Nu ställer man sig den stora frågan om ökningen kommer att fortsätta under sensommaren och hösten.
En positiv konjunkturutveckling kanske kan lägga grunden till en stabilisering och uppgång under 2014. I och med att det blivit mera rörelse i byggbranschen har våra entreprenörer fått mera att göra. Det vittnar vårt tema Rivningsspecialen tydligt om. Många rivningsentreprenörer vi talat med känner sig ganska nöjda och tillgången på jobb är hyfsad. För en del riktigt bra. Man får i alla fall inte lika många dystra signaler som för ett halvår sedan. Men även om det ljusnat inom byggbranschen så upplever inte leverantörerna samma ökning. Många entreprenörer avvaktar med nyinvesteringar och därmed har försäljningsvolymerna gått ner. En branschtidning som Professionell Demolering är en bra barometer på detta. Vi märker ganska tydligt att viljan att marknadsföra sina produkter har minskat genom att färre annonser placeras i tidningen. Något som vi naturligtvis tycker är synd. Inte bara med tanke på att vår verksamhet framförallt finansieras genom annonsintäkter och att vi som oberoende branschtidning inte kan luta oss tillbaka på bidrag som en föreningsknuten tidning kan. Vi tycker också det är synd att många leverantörer drastiskt stryper sin marknadsföring när försäljningssiffrorna pekar nedåt. Det ger inga bra signaler till marknaden. Jag har alltid förundrats över varför aktörer på marknaden inte fördelar marknadsföringskostnaderna, eller egentligen marknadsinvesteringarna, lite bättre över tiden. Det är bättre att försöka ha en jämnare marknadsföring, det vill säga att kanske “spara” lite på resurserna i en högkonjunktur då det ändå är ganska bra snurr och sedan ha lite marknadsföringspengar undanstoppade att använda när klimatet hårdnar. Man kan till och med som leverantör gå så långt att man fonderar pengar eller sparar i en kapitalförsäkring att användas i en lågkonjunktur. Att helt plötsligt bli närmast osynlig i en lågkonjunktur på grund av att resurser saknas skadar mycket mer än att vara maximalt exponerad under en högkonjunktur.
Kunderna har en förmåga att glömma snabbt och leta efter bra erbjudanden i en lågkonjunktur. Det är i lågkonjunkturen du som leverantörer måste ha kraft kvar och det är just då spelfältet snabbt kan ändras till fördel för de som har uthållighet. Om fler skulle lyssna på den rekommendationen skulle livet för oss branschtidningar bli lite lättare i lågkonjunkturen också. Men, men som alltid är det de rörliga kostnaderna som får stryka på foten trots allt.
Men nu får vi sluta att hänga läpp. Vi får tillsammans hoppas på att hösten för med sig en vilja på marknaden att börja investera i nya maskiner och utrustningar igen till allas bästa. Det här numret av PD är som vanligt laddat med intressant läsning även om det är lite tunnare än vanligt.

Jan Hermansson, jan.hermansson@pdworldcom
Chefredaktör

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×