Äntligen lönar sig återvinning”

Publicerad 14/6, 2006

Efter många års segdragen utveckling börjar återvinning av rivningsrester att löna sig. Idag finns det avsättning för materialet tack vare att miljölagstiftningen förändrats. Men det är fortfarande en bit kvar innan det innan läget är optimalt.

Återvinning av betong och andra typer av byggnadsrester har varit omdiskuterat sedan 1980-talet. I Europa var ett fåtal länder, som exempelvis Nederländerna, Tyskland, Österrike och Danmark, tidiga med att introducera nya lagar och regler som tillät användning av återvunnen betong vid nybyggnation av bl a motorvägar.

Ojämn implementering
Även om en intensiv dialog hölls inom de flesta av Europas länder så var det ganska lite ”action” när det kom till kritan. I Sveriges talades det år ut och år in om att nu nästa år ska vi öka möjligheterna för användning av återvunnet byggnadsmaterial för att del minska på antalet tippar och framförallt sänka exploateringen av våra naturliga grusåsar. Men inget hände. Många svenska entreprenörer blev vilseledda och investerade i mobila krossutrustning för betong och när de väl kom igång fanns ingen egentlig avkastning för det återvunna materialet eftersom ofta Vägverket inte godkände användning av material i exempelvis vägbyggen som kräver stora mängder material. Denna ryckiga utvecklingstakt under 90-talet gjorde att entreprenörerna tvekad att investera vilket i sin tur ledde till att tillverkarna började tveka att fortsätta satsningen på mobila återvinningskrossar. Finska Metso Minerals är ett bra exempel. Företaget var tidigt ute med en komplett serie kompakta krossar för återvinning i bl a tätbebyggda miljöer. Men pga. det faktum som beskrivits blev det aldrig någon riktig snurr på försäljningen. Många av de större tillverkarna valde att fokusera på kärnverksamheten som var utrustning för krossning av berg och grus och utvecklade istället modeller som även kunde användas för återvinningskrossning. Men med detta faktum fick man vända bort från tänkande med små kompakta krossar. Det var först när mindre tillverkare med lägre administrations och framställningskostnader började dyka upp på marknaden som det började hända saker på återvinningssidan. Samtidigt hade den kräftgående lagförändringsprocessen börjat få lite styrsel och nya regler gjorde det möjligt att i större utsträckning använda återvunnen betong och andra byggmaterial. Från att ha kört rivningsmaterial på tipp uteslutande började materialet användas som fyllnadsmaterial. Därefter godkändes det som underlag till parkeringsplatser och andra ytor vid sidan om själva trafiklederna för att ytterligare senare godkännas för gång- och påfartsvägar och slutligen som underlag i själva körbanan. Återvunnen betong som ballastmaterial för körbanor används i mycket begränsad utsträckning i Sverige än så länge men processen går åt rätt håll och tester görs löpande för att förbättra det krossade materialet. Nästa steg är att använda återvunnen betong i själva byggnadsprocessen som en ny ren och återvunnen komponent.

Idag lönar sig återvinning
Med detta som bakgrund arbetar branschen idag med helt andra förutsättningar vad gäller återvinning av byggrester. Men att ta sig hit har tagit tid och vi är inte helt framme ännu men vi är på god väg. Idag lönar det sig för en maskinentreprenör att investera i återvinningsutrustning för att ta hand om sitt rivningsmaterial och idag finns också avsättning för det. Detta har naturligtvis även leverantörerna tagit vara på. De leverantörer som var med och satsade vid den första upptrappningen finns med idag även om en del ändra inriktning en del. Sedan har det dessutom tillkommit flera nya aktörer.

Vilka är varumärkena?
I Sverige finns en handfull varumärken representerade som marknadsför mobila återvinningskrossar. Ett fåtal har satsat all sin energi på att utveckla krossar för återvinning och några marknadsför krossar som kan användas både i traditionell ballastkrossning och för återvinning.

Ingen klar fokusering på återvinning
Närmast till hands är Sandvik som främst hör hemma i ballastkrossningen men som erbjuder modeller för återvinning av byggnadsrester. Sandviks krossar är förhållandevis stora och lämpar sig inte riktigt för arbeten i innerstadsmiljöer. Kostnadsnivå ligger dessutom högre än genomsnittet. I princip detsamma gäller för Metso Minerals produkter. Metso Minerals har dock en tradition inom tillverkning av kompakt återvinningskrossar som kom av sig på 90-talet.
Engelska Extec ligger lite i samma fålla som de två nämnda men en del av Extecs modeller är starkt profilerade mot just återvinningskrossning och har ett kompakt och smidigt format. Prismässigt ligger de i mellanklassen.
Ett annat varumärke med skräddarsydda krossar för återvinning men som inte lyckats i Sverige är engelska BL Pegson som idag ingår i Terex. Terex äger även tillverkaren Powerscreen.

Hart Crushtek, Schmidt Crushtek, DSB?
Österrike är enligt tradition ett land med många tillverkare av krossutrustning. Några år tillbaka såldes märket Hartl i Sverige med blandad framgång. Hartl genomgick en ägarförändring och det var under en tid ganska svårt att hänga med i svängarna vad som hände inom bolaget med flera ägarbyten och namnändringar. Bolaget hette Hartl, Hartl Crushtek och Schmidt Crushtek. Schmidt Crushtek försattes under förra året efter misstänkta oegentligheter. ett nytt bolag med relation till Crushtec har dock nystartats och heter DSB.

Rockster Recycler ny kross i Sverige genom Maskinia
En annan österrikisk tillverkare, som också är förhållandevis nystartat är Kormann Rockster Recycler. Bolaget erbjuder maskiner både för ballast- och återvinningskrossning och produktsortimentet har lyckats väl på kontinenten. På mässan Intermat visade man sin nya R900 recyclingmaskin. R900 är larvbandsburen och försedd med en slagkross. Den har en intagsöppning på 900x720 mm. På mässan Maskin-Expo introduceras Rockster i Sverige och svensk återförsäljare är Maskinia.

Rubble Master optimalt för återvinning
Den österrikiska tillverkare som lyckats bäst är HMH Engineering med produktprogrammet Rubble Master. Återvinningskonceptet är dominerande och företaget erbjuder ett antal olika storlekar av både krossar och siktar. Rubble Master-programmet består av relativt små och kompakta krossar som fungerar utmärkt vid krossning av både små och stora mängder byggnadsmaterial. Tack vare sin konstruktion är de smarta i trånga miljöer såsom innerstäder. Den minsta modeller heter RM60 och den största RM80. För drygt ett år sedan introducerades en mellanmodell kallad RM70. RM70 och RM80 är försedda med larvband medan RM60 är så pass liten att den kan enkelt lastas på en vagn. RM70 och RM80 kan utrustas med ett speciellt miljökit kallat ENVIRO som innebär minskade utsläpp ifråga om buller, vibrationer och emissioner. HMH Engineering har sedan starten sålt över 500 Rubble Master runt om i världen. I Sverige säljs produkterna av Andersen Contractor AB.

OM Track från Italien
Förutom dessa varumärken som nämnt finns ytterligare ett, nämligen italienska OM Track. OM Track var i mitten 90-talet representerade i Sverige via ett danska bolag men bolaget hade svårt att få ut produkterna på marknaden. Under några år saknades representation i Sverige tills dess att Andersen Contractor AB utsågs till ny distributör. OM Track har ett brett sortiment från mellanstora krossar och uppåt, avsedda både för ballast- och återvinningskrossning.

Ökad användning av siktar och mobila krosskopor
Men inte nog med att det idag finns ett brett sortiment av olika typer av mobila återvinningskrossar till försäljning på den svenska marknaden så finns även en hel del andra lösningar. Olika typer av siktlösningar har börjat användas. Merparten av existerande varumärken har också siktar i sortimentet. Krossning är inte alltid nödvändigt eller så kan de små mindre fraktionerna tas fram med hjälp av siktar. Förutom de varumärken som nämnt så är de riktigt stora aktörerna på siktar Powerscreen och Finlay. Mobila siktskopor har också börjat användas då mindre mängder skall siktas fram. Kända tillverkare är finska Ideachip med skopserien Allu, italienska VTN, MB, Trevi Benne m fl. Ja t o m Montabert visade en siktskopa på mässan Intermat i Paris.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×