”En Rubble Master i Partihallstunnelprojektet”

Publicerad 14/6, 2006

Entreprenören Stefan Hallberg i Göteborg har en maskinpark på sex grävare och en Rubble Master RM80 kross.

Stefan köpte återvinningskrossen genom svenska återförsäljaren Andersen Contractor i Örsundsbro. Orsaken till köpet var att deponiavgifterna blev alldeles för höga och att istället satsa på återvinning av byggresterna visade sig vara en fullträff. Stefans RM80 är försedd med en del extrautrustning. Den har sk Enviro-utrustning vilket innebär att både buller vibrationer hålls nere vilket underlättar arbete i tätbebyggda områden. Enviro omfattar även en minskning av avgasutsläppen samt att miljövänlig olja används i motorn. Dessutom är krossen försedd med en mobil anordning som separerar bort för stort material innan det går in i krossen. OS80, som den kallas, är en smart anordning som eleminerar en hel del trubbel.
Ett exempel på projekt som Stefan och hans maskiner gjort goda insatser är vid byggnationen av Partihallstunneln. Partihallstunneln är i framtiden avsedd att förbinda E20 med E6. Tunneln ligger i Gamlestan och för att göra plats fick man riva en hel del gamla byggnader. Totalt revs 15000 ton armerad betong, stålkonstruktioner och tegel. Materialet selekterades och det återvinningsbara byggnadsmaterialet gick via den mobila återvinningskrossen RM80, förutom de grövre stålkonstruktionerna. Mindre armering separerades dock bort via maskinens magnetseparator.
www.svend.nu


 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×