“Dom stoppar dammet”

Publicerad 22/9, 2009

Damm ett gissel som skapar problem i de flesta miljöer. Men inom byggindustrin börjar man få bukt med problem genom allt fler effektiva lösningar för användning både inom och utomhus. Det återstår dock en del arbete med att ändra mentaliteten och medvetenheten om riskerna bland de som utsätts för dammet.

Uppsugning av damm och slam samt rening av luften som vi arbetar i kommer alltid att vara ett aktuellt ämnesområde som egentligen engagerar alla människor. Inte bara de som arbetar i väldigt dammiga miljöer såsom entreprenörer som utför tjänster inom byggnadsrenovering, rivning, sanering, golvslipning och polering.

Få nylanseringar
I Professionell Demolering håller vi löpande koll på de som tillverkar den här utrustningen, bl a genom vårt årliga tema. Men sedan vi körde förra årets tema har inte så mycket nytt hänt och det mesta har vi redan berättat om. Men en lite tillbakablick kan vi väl kosta på oss. Som i så många andra nischade produktsektorer håller sig ganska bra framme även inom detta segment. Dom riktigt stora namnen kopplat till de ämnesområden som tidningen bevakar är Dustcontrol och Pullman-Ermator. Egentligen borde Nederman även räknas in men de verkar dragit sig ur “vår” sektor. För några år sedan gjorde Nederman ett försök att satsa på byggbranschen med ett sortiment av stoft- och våtsugar. Men vad hände?

Hiltis Dammreduceringssystem reducerar dammet med upp till 99 %
Tillverkaren Hilti hör kanske egentligen till dom företag som man främst kopplar till de som tillverkar utrustning som skapar damm. Men Hilti tar sedan länge även ansvaret att utveckla utrustning som även bekämpar dammet. Hilti är väl medvetna om att finfördelat damm på byggarbetsplatserna är ett välkänt problem. Produktiviteten blir sämre och hög exponering av damm utgör en klar hälsorisk. Hilti har under mer än två decennier utvecklat metoder som reducerar damm och har nu ett komplett system för alla applikationer i byggkedjan. Systemet kallas Hilti DRS (Damm Reduceringssystem) och fångar, enligt Hilti, in upp till 99 procent av dammet direkt vid källan. I byggindustrin genereras damm på många olika sätt, vid t ex kapning, slipning, fräsning, sågning och borrning. Byggmaterial, såsom betong, gips och trä kan vara ofarligt i sin ursprungliga form, men innebär en hälsorisk för användaren vid bearbetning. Arbete i dammig miljö kan också vara svårt att utföra på ett bra sätt, då det ofta medför dålig sikt och samtidigt skapar obehag för alla närvarande. Dessutom skapar damm ett ökat slitage och därmed förkortad livslängd på maskiner och förbrukningsvaror. Hilti DRS utgår från ett helhetsperspektiv där alla ingående delar är designade för att minimera det damm som kommer ut i luften; det gäller allt från förbrukningsvaror, såsom exempelvis borr, klingor, mejsel och kapskivor och fortsätter med sugmunstycke, verktyg och dammsugare. Med Hilti DRS minimeras dammet på byggarbetsplatsen samtidigt som livstiden på verktyg såväl som tillbehör blir längre. Den tid som går åt för att plasta in och skydda olika delar av byggnaden mot damm minskar också väsentligt och den efterföljande städningen går mycket snabbare. En bättre dammupptagning medför dessutom att de närboende får en drägligare miljö under exempelvis renoveringsarbeten.
”En timmes spårfräsning genererar normalt hela nio kilo damm. Med Hilti DRS reduceras det respirabla dammet till bara 0,012 kg. Den som arbetar med maskinen har ofta en mask som skyddar, men de andra på arbetsplatsen oftast går utan. Att inte fånga dammet direkt vid källan kan nästan liknas vid passiv rökning. Det drabbar alla i närheten. Med Hilti DRS undviker vi det”, säger David Tunberger, produktmarknadschef på Hilti Svenska AB.
För att öka användandet av dammreducerande lösningar samarbetar Hilti med IVL Svenska Miljöinstitutet, som driver ett projekt för dammreduktion på Sveriges byggarbetsplatser.
”Den viktigaste utmaningen är att möjliggöra en bred användning av dammreducerande lösningar på byggarbetsplatserna. Till skillnad från andra skyddslösningar mot damm är Hilti DRS lätt att använda och lätt att ta med på byggarbetsplatsen. Hilti DRS kan minska det respirabla dammet med upp till 99 % direkt vid källan”, säger Jonas Patrikson, ansvarig för Hälsa och Säkerhet på Hilti Svenska AB.
Hilti fortsätter satsningen på en dammfri miljö på landets byggarbetsplatser. Under kvartal tre och fyra samt nästa år kommer Hilti att lansera ytterligare lösningar. Så håll utkik efter Hilti.

Aircube prisbelönad
Dustcontrol levererar löpande nya uppgraderingar och förbättringar av sina produkter. Under förra året släppte man sin nya våtsugserie och i år har man fått väldigt mycket uppmärksamhet för sina luftrenare AirCube-serien och inte minst AirCube 2000. Produkten har varit nominerad i flertalet tävlingar såsom Arbetsmiljöpriset på Byggmaskiner och ERA Rentals prestigefyllda tävling. På en mässa i England kallad ”The Executive Hire Show” vann AirCube 200 första pris för att vara den mest innovativa produkten.

Pullman-Ermator växer internationellt
Vad tidningen känner till finns inga aktuella nyheter från Pullman-Ermator för tillfället men under förra året lanserades flera uppgraderingar av produkterna. Bl a har man haft stora framgångar på den tyska marknaden där kraven på effektiv filtrering är hårdare än i Sverige. Pullman-Ermators satsning i USA tillsammans med Pullman Holt verkar slagit hyfsat ut trots det tuffa marknadsklimatet i USA. Utfallet efter företagets deltagande vid mässan World of Concrete i Las Vegas var mycket positivt och amerikanarna visades stort intresse för Pullman-Ermators produkter.
Pullman-Ermator är dock ansvarig för en viss omgruppering som skett på marknaden. Stefan Bergsten, som är ansvarig för den svenska försäljningen meddelar när tidningen pratade med honom, att Pullman Ermator nyligen förvärvade konkurrenten Swix AB. Swix grundare, Jan-Henrik Svensson har anställts av Pullman Ermator. “Förvärvet av Swix kommer att innebära att vi ser över vårt sortiment för att samordna de modeller ur Swix sortiment som vi anser vara intressanta”, säger Stefan.
På Byggmaskiner i Göteborg visade Swix sin nya stofthanterare Swix S600 med en unik filterrensningsfunktion med en cyklon som första avskiljningssteg. En annan nyhet var luftrenaren A2000+ med utbytbart HEPA-filter. Det kommer också en mindre variant kallad A600+.
Stefan framhåller också Pullman Ermators trefasmaskiner och berättar att man kontinuerligt får bekräftat från användarna att maskinerna är de tuffaste på marknaden.
“Enligt vår bedömning använder i stort sett varje golvslipare våra trefasare. Vi jobbar dessutom med utbildningar och genomgångar av våra maskiner vilket skapat ytterligare mervärden för användarna genom att de bl a börjat köra mer med föravskiljare. Detta reducerar filterförbrukningen med minst 50 procent”, säger Stefan.
Stefan tillägger att i USA säljer man inte en trefasmaskin utan föravskiljare idag.

Centraction och JCH
En annan tillverkare av stofthanteringsutrustning är Centraction i Göteborg. Detta bolag ingår som en av delägarna i nybildade bolaget JCH Machines & Tools. Centraction och JCH har lanserat en ny sugcontainer för effektiv dammhantering avsedd för större projekt av golvslipning, betonghåltagning och rivning. Man har också släppt en ny finstoftavskiljare som även kan användas som våtsug. Stofthanterarmodellen ME 2800 har uppgraderats med större filteryta och likaså modellen ME1300.

Skräddarsytt för golvslipning?
Under de senaste åren har vi sett en kraftig fokusering på utrustning för slipning och polering av betonggolv och nu på senare tid även trägolv. Detta är applikationer som genererar extremt mycket damm. Man kan tycka att branschens tillverkare av professionella dammsugare borde hänga på den här trenden lite tydligare. Detta gäller inte bara Sverige utan i synnerhet USA. Vid senaste upplagan av mässan World of Concrete fanns hur många leverantörer av golvslipnings- och poleringsutrustning men väldigt få renodlade tillverkare av stofthanterare för slipdamm. Egentligen var det bara Pullman-Ermator och Dustcontrol. Kan det bero på att det är svårt att få tag i utrustning som klarar de specifikationer som gäller för golvslipning? Är det därför som HTC Sweden valt att utveckla sitt eget program av stofthanterare tillika Husqvarna Construction Products som sedan länge haft sitt eget sortiment. Idag dominerar epoxi och andra typer golvbeklädnader före slipad och polerad betong. Och övertaget är fortsatt massivt men utvecklas slipade och polerade betonggolv i samma takt som under de senaste tre åren kommer vi snart att närma oss en ganska jämn fördelning mellan de två olika alternativen. Då kommer behovet av effektiv stofthantering att vara enormt. Det kommer att finnas marknadsutrymme för tillverkare av stofthanteringsutrustning som enbart är avsedd för behandling av betonggolv. Men profilering och marknadsföring inom denna smala sektor kommer att vara avgörande. Ingen kommer att bli förvånad om man på World of Concrete stöter på rubriken “Specialized Concrete Floor Dust Vacs”.

Dammbekämpning utomhus
Men sedan bara något år tillbaka har demoleringsbranschen insett att dammproblem går att lösa med annat än luftströmmar när behovet är att binda damm utomhus. Vattenkanoner som sprider en jämn och bred kaskad av vattendimma upp till 70 till 80 meter. Vid första anblicken när man ser den här typen av dammbekämpare ser det ut som helt vanliga snökanoner och principen är faktiskt densamma. Men för att effektivt fånga upp damm eller dålig lukt i luften krävs en annan typ och annat antal av vattenmunstycken. Det är också viktigt med räckviss och kastningslängd då det handlar om dammbekämpning. Vattendimman skall hålla sig kvar i luften så länge som möjligt för att få med sig så mycket damm som möjligt på sin väg ner till marken.

Andersen Contractor störst
Metoden att binda damm med 100-200 mikron vattenpartiklar har visat sig att vara effektivare och mera resursbesparande än de traditionella, mycket vattenförbrukande och ofta personal krävande metoder. Andra positiva fördelar är att arbetsområdet inte blir lika blött och omvandlat till en blötmark. Man kan dessutom arbeta i och under vattendimman, så maskininsatsen på t ex rivningsarbeten blir kontinuerlig och effektiv i och med att man kan jobba i tätt på dammkällan. Med en fjärr-betjänad vattenkanon kan maskinföraren dirigera dimman precis dit han vill.
Den tillverkare som på bred front var först med att utveckla vattenkanoner för dammbekämpning inom byggindustrin var amerikanska Dust Control Technology med produkten DustBoss. I Sverige marknadsförs produkterna av företaget Andersen Contractor AB. I januari i år lanserade samma återförsäljare ytterligare ett program av vattenkanoner tillverkade av italienska Ciemme Equipment och som marknadsförs av Techno Alpin. Faktum är att Techno Alpin är världens största tillverkare av snökanoner men har utvecklat vattenkanoner för dammbekämpning sedan en tid tillbaka. Man har lanserat två nya maskiner kallade dct 5 och dct 40 med egenvikter på 340 respektive 545 kg.
Maskinerna är moduluppbyggda och basmaskinen kan förses med olika stationära eller mobila chassis. Användaren kan även välja att köpa med eller utan pump, fjärrbetjäning, mekaniska eller hydrauliska rörelser och eventuella tillval kan vid behov eftermonteras.
www.andersen-contractor.se 

Ny svensk tillverkare
Men det finns fler tillverkare inom detta segment och flera av dem i Italien. Tillverkaren Tower Light är mest känd för sina mobila belysningstorn men man tillverkar även vattenkanonerna Gladiator-serien vilka kallas Dust Fighter. Svensk återförsäljare av Dust Fighter sedan omkring ett år tillbaka är Biocare Svenska AB.
Sedan Maskinexpo känner marknaden även det svenska fabrikatet Spraystream som tillverkas av nybildade Dzt Europe AB i Östersund. Bolaget ägs och drivs av Magnus Engström. Duztech, som bolaget kallas, är ett företag med målsättning att utveckla och tillhandahålla de mest effektiva dammbekämpningsmetoderna kunden önskar, oavsett miljö. Enligt Magnus Engström satsar bolaget på kontinuerlig produktutveckling, snabb leverans och långsiktigt samarbete.
“Vi är ett nystartat bolag med en bred svensktillverkad produktportfölj och vår affärsidé är att utveckla och tillverka utrustning för dammbekämpning för alla typer av applikationer”, säger Magnus. Magnus sticker ut hakan och tillägger: “Vår vision vi skall bli marknadsledande inom mobil dammbekämpning inom alla typer av applikationer till 2012”.
Det är inte bara i det som produkterna utför som man tänker på miljön. Man har också medvetet valt att använda material i tillverkningen vilka gör tillverkningsprocessen så miljövänlig som möjligt.
“Vi har dessutom lagt stora resurser på att ta fram energieffektiva maskiner. Under drift förbrukar maskinen minimalt med ström och bara vatten och luft används i dammbekämpningen”, säger Magnus.
När Duztechs maskiner har tjänat sitt syfte är 94 procent av allt material återvinningsbart och därmed är miljöpåverkan minimal. Duztech har idag tre mobila grundmodeller i sitt sortiment, Spraystream 20, 40 och 50, som lämpar sig utmärkt för dammbekämpning i exempelvis rivnings- och återvinningsapplikationer. Utöver detta finns ett sortiment av sk “Cannons”, även dessa är mobila och avsedda för användning då stora områden skall blötläggas. Räckvidden är upp till 100 m. Duztech kan dessutom erbjuda skräddarsydda dammbekämpningslösningar i samråd med kunden.
www.duztech.com


 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×